MF vydává ojedinělou odbornou knihu Lícní nerv – anatomie, patologie, léčba

Lícní nerv - ořez

Ojedinělá kniha v domácí odborné literatuře je určena všem medicínským oborům setkávajícím se ve své praxi s patologiemi lícního nervu.

Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, vydává v edici Postgraduální medicína další odbornou knihu Lícní nerv – anatomie, patologie, léčba. Autoři knihy Petr Vachata, Martin Sameš et al. v ní popisují poruchu funkce lícního nervu, která představuje závažný psychický a sociální problém.

Dysfunkce mimického svalstva obličeje a estetický deficit významně snižují kvalitu života jednotlivce. Pacienti jsou omezeni také v běžných denních činnostech, jako je příjem potravy a tekutin, zhoršuje se srozumitelnost řeči, trpí nepříjemným syndromem suchého oka. Pacienti vyžadují citlivý a individuální přístup a v léčbě je ideální multidisciplinární přístup.

Ojedinělá kniha v domácí odborné literatuře je určena všem medicínským oborům setkávajícím se ve své praxi s patologiemi lícního nervu od neurologů a neurochirurgů, přes otorinolaryngology, stomatochirurgy, plastické chirurgy, oční lékaře, rehabilitační lékaře, fyzioterapeuty, radiology až po praktické lékaře.

Obecná část monografie obsahuje vedle historických poznámek, anatomie a topografické anatomie chirurgických přístupů i komplexní přehled vyšetřovacích technik od klinického vyšetření, přes vyšetření radiologické a oční, až po elektrofyziologické vyšetřovací techniky. Nechybí ani přehled všech skórovacích systémů používaných pro hodnocení poruchy funkce lícního nervu a jeho regenerace. V části věnované léčbě je vedle současného pohledu na regeneraci a rekonstrukční techniky periferních nervů podán komplexní přehled chirurgických rekonstrukčních technik reinervačních a reanimačních, včetně svalových transpozic a okuloplastických procedur. Významná část je věnována rehabilitačním postupům. Samostatná kapitola se věnuje peroperačnímu monitoringu a jeho interpretaci. Poslední speciální část podává komplexní přehled jednotlivých patologií a jejich léčby, od vrozených poruch, přes idiopatickou Bellovu obrnu, úrazové stavy, centrální léze, patologie v mostomozečkovém úhlu, patologie v oblasti spánkové kosti i příušní žlázy. Zvláštní kapitola je věnována i diagnostice a terapeutickým možnostem faciálního hemispasmu.

Více o autorech knihy

Pracoviště editorů knihy, MUDr. Petra Vachaty, Ph.D., a prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se věnuje této problematice systematicky od roku 1998. Postupně bylo vybudováno moderní pracoviště specializující se na problematiku chirurgie lební báze. Nedílnou součástí je i vlastní anatomická disekční laboratoř určená ke studiu topografické anatomie lební báze a k nácviku jednotlivých operačních přístupů. Světovou federací neurochirurgických společností (WFNS) v roce 2008, kdy naše pracoviště zařadila jako jediné ve střední a východní Evropě mezi certifikovaná edukační centra chirurgie lební báze kategorie A.

Ohodnoťte tento článek!