Milada Emmerová stále tvrdí: Neplaťte

Ministryně zdravotnictví Milada Emmerová ani přes desítky zveřejněných příběhů o tom, jak platí v nemocnicích tu plenky, tu sponzorské dary, nezměnila stanovisko. „Neplaťte, k tomu vás nikdo nemůže donutit,“říká…

Z ohlasů, které se nám stále scházejí, bychom mohli dělat seriál celé týdny.

Ale ministryni nepřiměly k hledání nějakého řešení. Svědčí o tom rozhovor, který nám poskytla.

Zkušenosti našich čtenářů potvrzují, že české zdravotnictví není tak bezplatné, jak se říká.Například sponzorské dary jsou takřka univerzální záležitostí. Co s tím vším ministerstvo hodlá dělat?

Sponzorský dar je spontánní záležitost, když něco daruju, tak to je moje vůle. Pokud si o to někdo řekne, pak už nejde o dar. To je vynucená věc a to by potom bylo i žalovatelné.

A víte o tom, že se takové věci dějí?

Ano, ministerstvo sice ví, že se to děje, že jsou někdy ty peníze vynucené, ale dokud já to někomu nedokážu, nebo ten občan to nedokáže tomu zařízení, tak musím pracovat s presumpcí neviny.

Je to poškozený občan, kdo má právo stížnosti nebo žaloby, nebo obojího – a to přímo na zřizovatele nemocnice, zdravotní pojišťovnu nebo ministerstvo zdravotnictví.

Vy sami nechystáte nějaké podrobné zmapování situace?

Ne. Není ani v našich možnostech odhalovat taková jednání jako nepřípustná či protizákonná, jestliže v konkrétních případech jsou řádně uzavřeny smlouvy o poskytnutí daru.

A mám obavu, že mi to nikdo nedosvědčí a já to nikomu nedokážu. Stejně tak je to i s úplatky: dokud někoho nechytíte, nebo vám to neřekne ten, kdo jej dal, nemáte důkaz.

Ale u sponzorských darů má každá nemocnice své doklady a dá se zjistit kolik které zařízení přijalo. Máte tak materiál, na jehož základě můžete klást nepříjemné otázky.

Ano, to máte pravdu. Ale chci říci znovu: Během hospitalizace nemá nemocný platit vůbec nic. Jakmile je ve špitálu, neplatí nic a nikdo ho k tomu nemůže donutit. V ambulantní péči a v připlácení na léky je to jiné.

Říká se, že máme socialističtější zdravotnictví než za socialismu. A že je to neudržitelné. Proto jsou tu ty sponzorské dary, jako reakce na současnou situaci.

Máte pravdu, že někde a někdy je ta situace neudržitelná. Ale je třeba zkoumat příčiny. Není vůbec jisté, jestli je to tím, že peněz je málo. Já mám důkazy, že se dnes neuvěřitelným způsobem plýtvá.

Experti Světové banky to konstatovali taky. Ten systém se z různých důvodů organizačně rozklížil a to má určité dopady už i na kvalitu poskytované péče.

Už jenom léková politika je neuvěřitelně neukázněná: doktoři předepisují mnohem více léků, než je třeba.

Z pohledu obyčejného pacienta je ale zřejmé, že on nemůže řešit to, že systém plýtvá. A vy myslíte, že kdyby se to změnilo a nějaké placení se zavedlo, tak to bude v pořádku?

Nyní to v pořádku není, to připouštíte i vy. Je přece špatně, když lidé platí, ačkoli platit nemají.

Nikdo je nemůže donutit, aby platili! Ať mi tedy píšou ty dopisy, já dám takovou výzvu, ať to píšou na ministerstvo – i když kontrolní odbor ministerstva má jen pár pracovníků.

Nevím ještě, jakým způsobem by se to praktikovalo, ale byla bych schopná to zajistit. Je možné začít tady se spoluúčastí, ale až zjistím, že to někdo nerozhazuje, že ten systém není úplně zhýralý.

Ale to je posun ve vašem postoji ke spoluúčasti pacientů, ne? Dříve jste proti ní byla nekompromisní.

Ne. Já jsem řekla, že za mé působnosti, to znamená nejdéle do června 2006, spoluúčast nebude. Do té doby by se mělo zjistit, jak to nastavit a taky zjistit, jestli těch peněz máme, nebo nemáme dost.

A až se ukáže, že je to správně nastavené a stále bude málo peněz, pak je na místě říct: Občane, teď si připlať. Ale já to teď dělat nebudu.

Takže necháte lidi v tom, aby platili vlastně nelegálně.

Ale to mi nenuťte!

Střední Čechy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Pekárek nevěří, že za této vlády zubaři prosadí spoluúčast
Evropa zná různé systémy úhrad zubní péče
Spoluúčast pacientů aneb babylónské zmatení pojmů
Zdraví a peníze
Ohodnoťte tento článek!