Milan Kubek: Spolupráce lékařské komory s ministerstvem nefunguje

MUDr. Milan Kubek

Spolupráce České lékařské komory (ČLK) a lékařských odborů na jedné straně a ministerstva zdravotnictví na straně druhé nefunguje. Na začátku sjezdu České lékařské komory, který ráno začal v Brně, to řekl její prezident Milan Kubek. Podle něj se ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) vykrucuje z desetiprocentního navýšení platu zdravotníkům, na němž se lékaři dohodli s ministerstvem v únorovém memorandu.

Hlavním bodem dvoudenního sjezdu zástupců 46.000 lékařů z celé republiky je reforma zdravotnictví. Vedle projednání vnitřního chodu organizace budou mít lékaři možnost diskutovat s ministrem zdravotnictví.

„Z desetiprocentního zvýšení platů v roce 2012 se pan ministr vykrucuje,“ uvedl Kubek při zprávě o hodnocení činnosti komory za uplynulý rok. Podle něj přitom plnění této fáze memoranda bude pro lékaře signálem, jak hodlá vláda plnit cíle dohody, která požaduje pro lékaře do roku 2013 až trojnásobek průměrné mzdy v zemi.

Zdravotníci nyní chtějí, aby jim od ledna stouply platy o deset procent. Je to prý součástí požadavků podepsaného referenda. Jeho podepsáním skončila v únoru akce Děkujeme, odcházíme, kdy tisíce nemocničních lékařů v zemi hrozily odchodem ze zdravotnických zařízení. V akci požadovali vyšší platy i systémové změny v resortu.

Heger ale trvá na tom, že kvůli ekonomické situaci by měly stoupnout platy od ledna jen o 6,25 procenta, další navýšení lze čekat až v pololetí. Ministerstvo považuje sliby memoranda za splněné, podle analýzy příjmů od ledna prý víc přidat nemůže.

Kubek dnes připomněl, že lékaři jsou si vědomi toho, že dohoda je „závazek právně nevymahatelný“. „Bude plněna pouze tehdy, pokud si ji síla vynutí, pokud budou lékaři ochotni za svá práva bojovat,“ řekl.

Během dnešního dopoledne lékaři projednají také zprávu o vnitřní činnosti a hospodaření ČLK i rozpočet organizace na příští rok.

Odpoledne přijdou na řadu tematické bloky a přednášky a diskuse s ministrem. V neděli budou pokračovat tematické přednášky a bude se hlasovat o usnesení sjezdu.

Ohodnoťte tento článek!