Milan Kubek ve čtvrtečním Dobrém ránu s Českou televizí

Titulní obrázek

„Je velmi škodlivé, když ministerstvo zdravotnictví nekomunikuje s profesní lékařskou samosprávou a já jsem jménem ČLK vyzval pana premiéra k jednání, protože se domnívám, že předseda vlády není ministrem adekvátně informován, že neví, jak hluboké problémy ve zdravotnictví jsou,“ uvedl Milan Kubek…

Profil – Milan Kubek

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Hostem dnešní rubriky Profil je Milan Kubek, šéf České lékařské komory. Tématem je současná situace ve zdravotnictví. Situace, která asi není úplně jasná zvlášť poté, co řada lékařů ohlašuje protesty proti některým návrhům ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Já vám přeji dobré ráno.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Dobré ráno vám i divákům.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Řekněte, vysvětlete, prosím, co vzešlo ze včerejší porady okresních sdružení, kterou jste svolali?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Tak, já bych chtěl zdůraznit, že účastníky té porady byly také špičky české medicíny, že to byla jaksi taková rozšířená porada s představiteli lékařské akademické obce, shodli jsme se na tom, že návrh na změnu zákona o lékařské komoře, jeho přijetí by nevedlo ke zlepšení fungování naší profesní samosprávy, ale že cílem tohoto návrhu je podřídit nezávislou profesní samosprávu dozoru ministerstva zdravotnictví, případně ji úplně likvidovat.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Z čeho vychází tento váš názor nebo vaše přesvědčení?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Vychází z toho, že ten zákon například stanoví, že ministr zdravotnictví může na základě vlastního rozhodnutí pozastavovat účinnost rozhodnutí lékařské komory, a to až do doby pravomocného rozhodnutí soudu, což trvá léta a tím by on mohl profesní samosprávu zcela paralyzovat.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Ve vaší organizaci je povinně čtyřicet tisíc lékařů zhruba. Dají se tedy očekávat nějaké protesty? Vy jste se vyjádřili v tom smyslu, že byste se asi k protestům připojili, že byste je podpořili.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Tak, ty protesty se týkají jiného velmi zvláštního návrhu pana ministra, a je to návrh na prodloužení základní pracovní doby pro lékaře. Řada kolegů třeba nevěří, že něco takového je možné, tak já bych je chtěl skutečně přesvědčit o tom, že ten návrh reálně existuje, je podepsán panem ministrem Julínkem a pan ministr chce, aby vláda byla zmocněna k tomu prodloužit základní pracovní dobu jedné skupině zaměstnanců, tedy lékařům a zdravotním sestrám, o osm hodin týdně, aniž se hovoří o jakýchkoliv finančních kompenzacích a je třeba v této souvislosti říct, že omezení přesčasové práce je pochopitelně jednak na ochranu zaměstnanců, ale u lékařů to má velký význam pro ochranu pacientů, protože pacienti mají právo na to, aby je ošetřovali odpočinutí lékaři.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Pane doktore, ale ministerstvo upozorňuje, že dodržování toho současného maximálního počtu přesčasových hodin je pro většinu zařízení nemožné, nereálné. Co říkáte tomuhle argumentu?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Víte, to mně přijde zcela absurdní, protože pan ministr se chová tak, jako co byste si pomysleli, kdyby ministr dopravy navrhoval zrušit maximální limit omezené rychlosti v obcích s odůvodněním, že někteří řidiči ten limit stejně nerespektují. Prostě tady je nevyhovující stav. My máme nedostatek lékařů a do zdravotnictví jde velmi málo peněz. A celé plejády politiků lhaly občanům, tvrdily pravý opak. Ten stávající zákoník práce je usvědčuje ze lži a my jsme povinni respektovat ty vyspělejší evropské právní normy.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Čili ty argumenty, které říkají zástupci ministerstva zdravotnictví, pro vás vůbec nejsou relevantní, třeba mluvčí ministra pan Cikrt řekl: „Asi jim současné smlouvy na straně zákona nebo nelegální smlouvy vyhovují.“ Myslel tím jim – lékařům.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Nám pochopitelně nevyhovuje to, že lékaři musí tolik sloužit. Nám se to nelíbí, ale musíme ostře protestovat proti tomu, že ministr zdravotnictví, místo aby ten problém řešil, tak chce ten nevyhovující stav legalizovat. To je prostě zcela absurdní a chtěl bych říct, že pokud ten návrh bude přijat, tak je nekompatibilní s legislativou Evropské unie, já jsem o něm jednal s eurokomisařem panem Špidlou, který toto má v gesci a jasně řekl, že tento návrh prostě je proti pravidlům Evropské unie a pokud by byl schválen, tak by Evropská unie podnikla právní kroky vůči České republice.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Na stranu ministerstva se ale staví i někteří lékaři, třeba sdružení Lékaři pro reformu. Říká, že je veřejným tajemstvím, že obcházení zákona, falšování výkazů nebo uzavírání dohod na neexistující konzultace se stalo běžnou praxí. Konec citátu. Není to snad pravda?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Víte, sdružení Lékaři pro reformu jsou čtyři kolegové, ambulantní specialisté, kteří v nemocnicích neslouží a nepracují a je to asi taková tradice, že vždy se najde, jak se říká, obyvatel Konga, který bude eskymákům radit, jak se mají chovat, když přijdou velké mrazy. Prostě ať se kolegové starají o své problémy, lékaři v nemocnicích mají tento problém a skutečně je v zájmu pacientů, aby lékaři byli odpočinutí. Vy třeba byste určitě nechtěl, aby vás v pondělí ráno operoval chirurg, který je v práci od pátku od rána čtvrtý den, tři noci se nevyspal a který bude usínat při tom, co vás bude operovat. Prostě tento stav se v českých nemocnicích děje. Lékařská komora na to upozorňuje a základní příčinou je to, že ministr zdravotnictví porušuje zákon, on odmítá vydat vyhlášku o minimálních personálních standardech zdravotnických zařízení, již déle než rok je ministr zdravotnictví povinen tu vyhlášku vydat a spolu s námi ji kontrolovat. On tak nečiní a ten stav tím, …

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Když jste mluvil o té únavě lékařů, tak to je častý argument proti prodloužení pracovní doby. Únava lékařů, což může tedy odnést i pacient, ale není to naopak tak, že lékaři sami mají zájem dělat více přesčasů, než kolik jim povoluje zákoník práce, protože jsou prostě na tom finančně závislí, protože jde o peníze …

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: A to je dobře? Je naprosto nenormální stav v této zemi, že průměrný tarifní plat lékaře je na úrovni nebo pod průměrem průměrné mzdy v této zemi. Tak tomu nikde není. Nikde není v civilizované Evropě, aby lékaři polovinu svých příjmů měli díky službám. Jistě, ti lidé jsou na tom existenčně závislí a cesta je zvýšit výdaje na zdravotnictví a tato ekonomika na to má, ovšem za situace, kdy hrubý domácí produkt roste o sedm celých šest desetin procenta HDP a výdaje na zdravotnictví jenom o čtyři celé dvě desetiny, kdy podíl na zdravotnictví HDP klesá, kdy jsme více než jeden a půl procenta těch procentních bodů pod tím, co doporučuje Evropská unie, prostě to je alarmující stav a ten je třeba řešit a ne před ním strkat hlavu do písku a ten stávající nevyhovující stav legalizovat.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Zkusme teď chviličku mluvit o, řekneme, političtější rovině celého tohoto problému. Spojení Lékařského odborového klubu a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče nebývalo vždycky úplně obvyklé, to koneckonců vy jako někdejší vysoký představitel LOKu, nejvyšší představitel LOKu určitě víte, teď jsou na jedné lodi, zdá se, že jsou na jedné lodi i s vámi. O čem to svědčí? Zdá se, že se formuje nějaká velmi zásadní platforma lékařská, třeba i proti ministru Julínkovi?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Tak, svědčí to o tom, že problémy ve zdravotnictví se neřeší, pan ministr je prostě hrne před sebou. Je velmi škodlivé a lékařská komora to opakovaně zdůrazňovala, když ministerstvo zdravotnictví nekomunikuje s profesní lékařskou samosprávou a já jsem jménem České lékařské komory vyzval pana premiéra k jednání, protože se domnívám, že předseda vlády není resortním ministrem adekvátně informován, že neví, jak hluboké ty problémy ve zdravotnictví jsou.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Na druhou stranu já už jsem zmiňoval ty lékaře, o kterých vy jste říkal, Lékaři pro reformu, že to pro vás nejsou relevantní kolegové nebo partneři do této diskuse.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Jsou to relevantní kolegové, ale jsou čtyři, čtyři, nikdo je nezvolil, nikoho nezastupují, na druhé straně zde máte velké organizace lékařů, máte představitele lékařské akademické obce.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Máte třeba vašeho předchůdce, nebo před předchůdce pana Svobodu, který nesouhlasí s tím, co vy říkáte. Jsou určitě, tím chci říct jenom, že jsou určitě i hlasy, které jsou jiné, aby to zas nevypadalo, že všichni s vámi souhlasí.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Včera na tom setkání byl i děkan III. lékařské fakulty pan docent Svoboda a pro naše závěrečné usnesení hlasoval. Bylo přijato jednomyslně.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Ještě ale k té politizaci. Není to tak, že vám ta situace vyhovuje i z toho politického hlediska, protože to, že vy osobně stojíte vždycky spíš na straně exministra pana Ratha, není žádné tajemství, myslím, že to všichni vědí.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Já stojím na straně lékařů, jsem představitelem lékařské komory, jsem povinen hájit profesní zájmy lékařů a lékařská komora je nezávislým garantem kvality lékařské péče. Tuto roli chce hrát i nadále, bohužel stávající ministr zdravotnictví nám v tom brání a tím tedy občany poškozuje.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Promiňte, neodpověděl jste mi úplně na moji otázku. Já vám tady nabídnu jeden citát ke komentáři. „Považujeme za naprosto nepřijatelné, aby ministr Julínek a vláda ODS násilně všem zdravotníkům nařídila pracovní soboty bezplatně. To je středověký model jdoucí do nevolnictví.“ Určitě víte, že to řekl právě váš předchůdce a také předchůdce pana ministra Julínka, tedy bývalý ministr pan Rath. Znova se tedy ptám, nakolik je to třeba z vaší strany politická záležitost?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Tento citát bych zcela podepsal.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Ano, já o tom mluvím.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Ukažte mi jakoukoliv profesi, která by souhlasila s tím, že jí někdo prodlouží pracovní dobu bez jakýchkoliv kompenzací? Například lékaři ve Francii a prezident Evropské federace lékařů zaměstnanců bude na našem sjezdu za čtrnáct dní, mají také možnost pracovat déle, ale všechny ty odpracované dny se jim buďto kompenzují náhradním volnem a pokud to není možné, tak odcházejí dříve do penze.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Promiňte, pane doktore, já bych si s francouzským sociálním systémem ten náš asi netroufal tak úplně srovnávat. Přece jenom Francie je známa tím, že má určitá specifika, koneckonců současný francouzský prezident některá ta specifika chce omezit a rušit. Prosím, ještě poslední věc. Mohou se tedy nadít pacienti v nejbližší době nějakých protestů, které opět třeba se dotknou i jich?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Tak, v každém případě vyloučit se to nedá. Situace ve zdravotnictví se zhoršuje. Pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna ve svém zdravotně pojistném plánu jasně deklaruje, že proti původním předpokladům bude díky těm opatřením, která prosadil pan ministr Julínek, mít o sedm miliard korun na úhradu zdravotní péče méně, tak potom Česká lékařská komora nemůže k tomu pochopitelně zůstat lhostejná.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Jakým způsobem budete manifestovat tu nelhostejnost?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Tak, jak jsem řekl, za dva týdny máme sjezd České lékařské komory, věřím, že pan ministr tak jako jiní představitelé politických stran, kteří se zabývají zdravotnictvím, přijme účast na tom sjezdu a určitě delegáti sjezdu prostě přijmou nějaká zásadní kroky, která já v dané chvíli nepředjímám.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: A ty protesty? Ptám se vás na váš … myslím tím to, jak to bude vypadat na vašem sjezdu, nezajímá pacienty tolik jako to, jestli třeba na začátku prosince opravdu budou nějaké protesty lékařů, jak se o tom mluví, nebo ne. Prosím stručné stanovisko.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Lékařský odborový klub hovoří o demonstracích, hovoří o stávkách. My jsme se včera domluvili, že pokud budou protestní akce lékařů – zaměstnanců organizovány, že je Česká lékařská komora podpoří, tak jako podpořila praktické lékaře za předpokladu, že bude zachována dostupnost té akutní péče.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor: Děkuji vám, že jste přišel, na shledanou.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora: Na shledanou.

Česká televize

Milan Kubek ve čtvrtečním Dobrém ránu s Českou televizí
Ohodnoťte tento článek!