Miliónové dluhy nemocnice už narůstají každý měsíc

„Denně trávíme většinu pracovní doby tím, že permanentně sjednáváme s našimi věřiteli splátkové kalendáře na úhradu dluhů,“ přiznal ředitel lounské nemocnice…

Louny – Téměř dvacet miliónů korun, to je současný dluh lounské nemocnice. Soukromá firma by už pomalu vyhlašovala bankrot. U státního zdravotnictví to vypadá, že se zase až tak moc neděje.

Teprve na počátku roku 2003 by se měla zlepšit finanční situace v Nemocnici s poliklinikou v Lounech (NsP). Vedení nemocnice, spolu s provozovatelem, Okresním úřadem Louny, pozvaly před několika týdny na návštěvu ministra zdravotnictví Bohumila Fišera. Ten sice pomoc slíbil, včetně překlenovacího úvěru, zatím však konkrétní krok ministerstvo neučinilo.

V současné době dosahuje dluh státní nemocnice 18 miliónů korun a narůstá měsíčně o další 3 milióny, neboť výkony nemocnice, jež proplácejí zdravotní pojišťovny, nestačí pokrýt všechny náklady. „Denně trávíme většinu pracovní doby tím, že permanentně sjednáváme s našimi věřiteli splátkové kalendáře na úhradu dluhů,“ přiznal ředitel NsP Ing. Zdeněk Stružka. Nemocnice dluží za léky a zdravotnický materiál, ale i ostatním dodavatelům. Jako odpověď uvedl ministr Fišer, že žádost lounské nemocnice o překlenovací úvěr ve výši 54 milióny korun s odloženou dobou splatnosti na dva roky doporučí. Podmínkou bylo zaslat projekt, který by čerpání úvěru zdůvodnil. Fišer přislíbil, že sám osobně dohlédne, aby ministerští pracovníci udělali vše potřebné, aby lounská nemocnice úvěr dostala.

Zadlužená nemocnice navíc potřebuje nutně i 1,2 miliónu na nový resuscitační systém. Ten nakonec přislíbila uhradit lounská radnice, pomoc je však podmíněna ještě souhlasem zastupitelstva. Protože na obzoru je nový zákon o hygieně, musí nemocnice nutně vybudovat novou stravovací jednotku, která představuje dalších 60 miliónů korun. Jak uvedl ředitel, do rozpočtu ministerstva zdravotnictví pro příští rok se dostalo zatím 10 miliónů korun, přestavba stravovací jednotky bude muset být rozložena do několika let, podle postupného přísunu peněz z ministerstva.

Organizační opatření, jež zavedl nový ředitel po svém březnovém příchodu do Loun, by mělo postupně systémem samostatně hospodařících středisek NsP přinést úsporu nákladů za milión korun měsíčně. Nemocnice předpokládá navýšení výkonů a tím i paušálních plateb pojišťovny o 2,5 miliónu. To by umožnilo postupně splácet překlenovací úvěr. Pokud by se ovšem současná finanční sitauce nemocnice nezlepšila a měsíční schodek ve výši 3 milióny nadále pokračoval, dosáhne v polovině příštího roku celková zadluženost už 54 milióny korun.

Podle přednosty Okresního úřadu Louny Josefa Kopice ztížilo finanční situaci nemocnice „povinné“ zákonné navýšení platů zdravotnického personálu na počátku letošního roku. Jakkoliv je jisté, že platy lékařů byly neúnosně nízké, neučinilo ministerstvo na druhé straně nic, aby nárůst nákladů na mzdy nemocnicím kompenzovalo. Navýšení platů ve státní službě o šest a ve zdravotnictví o deset procent znamená celkový nárůst o 16%, ovšem díky prováděcí vyhlášce narostly v některých případech platy podle jednotlivých platových tříd až o 18%. Z nich se pak odvíjí i mzdy za lékařské pohotovosti, jež rovněž výrazně stouply. „Okresní úřad jako provozovatel by měl najít v rozpočtu pro příští rok způsob, jak zajistit financování nejnutnějších výdajů nemocnice,“ míní ředitel Stružka. „Budeme hledat řešení společně s vedoucím našeho finančního referátu,“ slíbil přednosta Kopic.

TÁŇA VAVŘÍNOVÁ, Deník Lučan, 26.10.2001

Ohodnoťte tento článek!