Miliony korun z poplatků by brodské nemocnici chyběly

Pokud by byly po volbách zrušeny regulační poplatky, dojde k poměrně citelnému snížení příjmu zdravotnického zařízení. Toho se obává vedení nemocnice v Havlíčkově Brodě.

„Mně regulační poplatky nevadí. Myslím, že pro zaměstnaného člověka v produktivním věku není 30 korun tak moc,“ míní například Petr Havlíček.

Podle názoru Aleny Pejchové jsou pro pacienty nejvíc zatěžující poplatky v lékárně, zvlášť když jsou ještě kombinované s vysokými doplatky za některé léky. „Pro chronicky nemocné a pro zdravotně postižené lidi, kteří berou několik prášků za den, je to měsíčně dost vysoká zátěž. Zvlášť když mají jen nízký invalidní důchod,“ povzdechne si Pejchová.

Od února se změnil systém vracení regulačních poplatků. „Pacienti si sami žádají přímo krajský úřad. Nemocnice proto už nemá žádné informace o objemu vrácených peněz,“ říká mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo a připomíná, jaký byl objem finančních prostředků, které nemocnice vybrala při původním systému.

„Za loňský rok bylo vybráno v ambulancích přes milion sto tisíc korun. Kompenzace daru byla jen o něco málo vyšší,“ upřesňuje mluvčí.

Kompenzace za dva miliony

Daleko větší rozdíl ale pocítila nemocniční lékárna. Vybrané regulační poplatky činily lékárny 598 500 korun, ale kompenzace darů přesáhla dva miliony. Stejně tak vysoký rozdíl byl i v úhradách za hospitalizaci.

Nemocnice vybrala od pacientů necelé dva miliony, ale kompenzace od kraje činily přes pět milionů korun. Kupodivu rozdíly poplatků a kompenzací v ambulanci lékařské služby první pomoci, kde se platí jednorázově 90 korun, nebyly velké. Poplatky vybrané od pacientů čítaly přes 500 tisíc korun, kompenzace kraje přesáhly 939 tisíc korun.

Při starém způsobu výběru dostávala havlíčkobrodská nemocnice peníze od kraje, při novém způsobu je dostává od pacientů, kteří si mohou zpětně požádat kraj o kompenzace, ale vybraný objem peněz se podle Petry Černo výrazně nemění.

„Nemocnice zařadila tyto prostředky do svého rozpočtu a hradí z nich provozní výdaje. Nevede žádný zvláštní účet, který by hospodařil výhradně s těmito prostředky.

Můžeme ale říct, že pokud budou poplatky zrušeny, tak dojde k poměrně citelnému snížení příjmu nemocnice,“ konstatuje mluvčí.

Kraj Vysočina vrátí do rodinných rozpočtů přes 2,5 milionů korun za regulační poplatky, konstatuje mluvčí kraje Jitka Svatošová. Jak upřesňuje, nevede kraj zvláštní evidenci podle jednotlivých regionů, tudíž nelze přesně určit, jaký objem peněz bude vrácen do domácích rozpočtů pacientů na Havlíčkobrodsku. Rada kraje Vysočina už chválila poskytnutí daru pro 7 227 prvních žadatelů ve výši 2,6 milionů korun.

Smlouvy měly nedostatky

V období od 1. února do poloviny dubna 2010 se na kraj Vysočina obrátilo 8 444 osob.

„U některých smluv bohužel žadatelé nedoložili nutné originály dokladů o zaplacení regulačního poplatku, v mnoha tiskopisech chyběla adresa žadatele nebo číslo účtu k odeslání daru. Objevily se i případy, kdy nás občané žádali o uhrazení nadstandardu při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení nebo úhradu kompenzačních pomůcek. Na tyto případy se naše nabídka nevztahovala,“ doplňuje hejtman Běhounek.

Ohodnoťte tento článek!