Ministerstva se zabývají protestem ašské radnice

Protestem města Aše, které se brání platbám za tzv. sociální hospitalizace, se začala zabývat ministerstva financí a práce a sociálních věcí. Podle mluvčího ašského radnice Milana Vrbaty se názory obou ministerstev rozcházejí…

AŠ –

Příspěvky pro občany, například v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, dříve platil okresní úřad, tedy stát.

Na obce ale tyto prostředky při reformě nepřevedl. Po převedení kompetencí na pověřené městské úřady ale na tyto platby stát nedal peníze.

Navíc by pověřená města měla tyto výdaje platit iza občany z obcí, pro které jejich úřady vykonávají státní správu.

„Aš, zřejmě jako jediná obec III. typu v celém regionu, tyto platby odmítla hradit a pokusila se přenést je na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zároveň požádala o vysvětlení ministerstva financí a práce a sociálních věcí a v případě neúspěchu pohrozila ústavní stížností,“ uvedl Vrbata.

„Podle ředitele odboru sociálních služeb, Mgr. Martina Žárského, považuje MPSV řešení plateb zakalkulováním prostředků do dotace na výkon státní správy za sporné a pro obce III. typu ze své podstaty nepřijatelné.“

„Proto zahájilo s ministerstvy zdravotnictví a financí jednání o jiném, systémovém řešení, buď v rámci návrhu na denní paušál hrazený pacientem za služby poskytované ve zdravotnickém zařízení, nebo novelou vyhlášky o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních,“ řekl Vrbata.

Městu se tak rýsuje naděje, že by jeho protesty mohly vést ke změně přístupu státu k hrazení sociálních hospitalizací.

Právo, 18.06.2003

Ohodnoťte tento článek!