Ministerstvo chystá velké slučování ústavů

Leoš Heger.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) představil návrh zákona, na základě něhož by mělo v blízké době dojít ke sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu přímo řízených MZ. K oficiálnímu sloučení vybraných pracovišť má dojít 1. ledna 2014.

Zákon o sloučení státních příspěvkových organizací byl ministerstvem předložen v rámci příprav státního rozpočtu na léta 2013–2015, jako součást úsporných opatření směřujících k udržení schodku veřejných rozpočtů v těchto letech pod úrovní 3 % HDP.

Uvedený zákon je nyní ve vnějším připomínkovém řízení. Dle slov náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Martina Plíška by měl být počátkem května projednán parlamentem a s realizací prvních kroků by se mělo začít v průběhu prosince 2013.

Podle ministerstva však v celém projektu nejde pouze o úspory, ale i o systematické odstraňování duplicit a celkové zefektivnění fungování jednotlivých pracovišť. Ostatně i tento cíl vyplývá z oficiálního usnesení vlády o „slučování agend a zrušení duplicit ve státní správě“ z června loňského roku.

Předpokládané přínosy

Ministerstvo v důvodové zprávě k zákonu uvádí, že pro slučování jím vybraných ústavů (viz Tisková zpráva) existuje řada ekonomických, funkčních i medicínských argumentů. Kromě redukce počtu organizačních složek státu má tento počin vést i k lepšímu využití kapacit dotčených subjektů, zefektivnění personálních záležitostí v rámci péče o lidské zdroje, a tedy i celkově lepšímu provozu těchto zařízení.

Podle Martina Plíška prý ministerstvo tímto mechanismem dosáhne jednorázové úspory ve výši 60 milionů korun a navíc ředitelům nástupnických organizací vytvoří prostor pro další úspory. Ve spojitosti s tím se již nechal slyšet ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus, pod kterého má v budoucnu spadat i Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, že očekává další úsporu ve výši minimálně 80 milionů korun.

Kompatibilita institucí

Podle ministerstva mají jednotlivé fúze probíhat při zachování stávajících akademických a výzkumných aktivit příslušných institucí. „Tato sloučení jsou z mého pohledu racionální a správná. Rád bych ale zdůraznil, že výzkumné a další aktivity, které vytvářejí dobré jméno slučovaných organizací, budou i nadále zachovány a stejně tak bude zachováno postavení pracovníků, kteří se na těchto činnostech podílejí. Jejich práce si velice vážím, děkuji za ni a kolegům přeji mnoho úspěchů v dalším konání,“ ujišťuje Leoš Heger.

Samotná sloučení se ovšem řídí i určitými pravidly, která vláda pro tyto případy formulovala. Jedná se zejména o nutnost analýzy vztahů mezi organizacemi, u nichž se předpokládá jejich propojení. „Sloučení těchto subjektů je pochopitelně podmíněno blízkostí jejich agend. Zároveň bylo využito i jejich dosavadní velmi úzké spolupráce a v neposlední řadě faktu, že se jedná o organizace blízké také místně. Jejich sloučení by tedy nemělo představovat žádné překážky,“ uzavírá ministr.

Ohodnoťte tento článek!