Ministerstvo dalo k připomínkám zákon o univerzitních nemocnicích

Na univerzitní nemocnice by se mělo od ledna 2018 přeměnit 15 zdravotnických zařízení, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví.

Kromě fakultních nemocnic jsou na seznamu rovněž pražské nemocnice Bulovka, Homolka, Thomayerova, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Ústav pro péči o matku a dítě a brněnský Masarykův onkologický ústav. Vyplývá to z návrhu zákona, který ministerstvo tento týden poslalo do připomínkového řízení.

Ministerstvo lhůtu pro připomínky omezilo na pět pracovních dnů, skončí tedy 9. února. Úřad chce totiž materiál předložit do vlády do konce měsíce.

Norma má nahradit původní návrh zákona o neziskových nemocnicích, který vznikl za minulého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD). Původně měly právní formu změnit tři desítky lůžkových zařízení, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví. Měly mít pak některé úlevy v oblasti daní, zdravotní pojišťovny by také měly povinnost uzavřít s nemocnicemi smlouvu o úhradě zdravotních služeb. Přestože měla vláda tento zákon v koaliční smlouvě, jeho podobu mnozí ministři kritizovali a návrh byl v prosinci z jednání vlády stažen.

Němečkův nástupce Miloslav Ludvík (ČSSD) se nakonec dohodl s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO), že předloží normu, která se bude týkat pouze univerzitních nemocnic.

Nynější zákon do českého práva zavádí novou právní formu univerzitní nemocnice. Takovou nemocnici bude možné zřídit a zrušit jen zákonem. „Statutárním orgánem univerzitní nemocnice bude ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví za podmínek stanovených zákonem. Dalšími orgány univerzitní nemocnice budou rada univerzitní nemocnice a akademická rada; v těchto orgánech bude mít své zástupce též vysoká škola, se kterou bude mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu o spolupráci,“ uvádí se v předkládací zprávě. Výnosy z hospodaření bude moci univerzitní nemocnice použít jen na úhradu nákladů spojených s její činností.

Nyní jsou nemocnice, kterých se má změna týkat, příspěvkovými organizacemi. Tato právní forma má podle ministerstva řadu nedostatků.

Nemocnice, které by se měly od 1. ledna 2018 přeměnit na univerzitní:

– Fakultní nemocnice Brno

– Fakultní nemocnice Hradec Králové

– Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

– Fakultní nemocnice Olomouc

– Fakultní nemocnice Ostrava

– Fakultní nemocnice Plzeň

– Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

– Fakultní nemocnice v Motole

– Institut klinické a experimentální medicíny

– Masarykův onkologický ústav

– Nemocnice Na Bulovce

– Nemocnice Na Homolce

– Thomayerova nemocnice

– Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

– Ústav pro péči o matku a dítě

Ohodnoťte tento článek!