Ministerstvo hodlá povolit vyšší limit hluku

Česká republika, která se už nyní potýká s nadměrným hlukem a jeho dopady na zdraví obyvatel, uvažuje o dalším uvolnění platných limitů.

„Na základě nové vyhlášky bude možné pro silnice první třídy, silnice pro motorová vozidla, dálnice a místní komunikace ve výjimečných případech zvýšit hlukové limity,“ sdělil zdroj, jenž si nepřál být jmenován. Informaci potvrdil deníku E15 i další nezávislý zdroj.

Vládní nařízení z roku 2006 stanoví maximum pro venkovní hluk z hlavních silnic na 60 decibelů ve dne a 50 v noci. Ministerstvo zdravotnictví počítá se zvýšením obou hodnot o pět decibelů.

Světová zdravotnická organizace přitom ve své nejnovější studii z loňského roku považuje za zdraví nebezpečné už hodnoty nad 42 decibelů, 55 a více decibelů pak pokládá za nebezpečné pro zdravý spánek.

Podle deníku E15 stojí za iniciativou jak snaha státu prodloužit provoz na starých komunikacích, tak zájem vyhnout se budování nákladných protihlukových bariér.

Ministerstvo zdravotnictví se ani po dvou dnech k věci nevyjádřilo, ministerstvo životního prostředí, jež se otázkami hluku také zabývá, tvrdí, že oficiálně o žádné změně „hlukové“ vyhlášky neví.

Miroslav Patrik z Dětí Země uvedl, že by zvýšení hlukových limitů vyřešilo například „komplikace“ s rychlostní komunikací R49 Hulín – Fryšták. Tam už přes rok chybí stavební povolení, protože plán počítá s trasou u obce Třebětice. Překážkou je právě přílišný hluk. Kdyby se ovšem dostal do normy, práce by se mohly rozjet.

Návrh ministerstva je nyní ve vnitřním připomínkovém řízení. Toto kolo, v němž se v rámci rezortu vyjadřují k dané záležitosti Krajské hygienické stanice, bude uzavřeno tento pátek.

„Zvýšení limitů můžeme chápat i tak, že vláda chce dát přednost snazší výstavbě nových silnic před ochranou veřejného zdraví,“ řekl právník nevládní organizace Ekologický právní servis Pavel Doucha, který E15 potvrdil, že má rovněž informaci o chystaném zásahu do vládního nařízení.

Navrhovaná změna podle Douchy ukazuje, jakým směrem vláda jde: „Budeme stavět předražené dálnice a zbytečná díla prolobbovaná kraji. Současně rezignujeme na ochranu lidí před hlukem.“ Úprava limitů vyhovuje především ministerstvu dopravy a jeho státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic, které zabezpečuje výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Ministerstvo přímou spojitost odmítá. „Zvýšení limitů je jednou z možností, jak se vypořádat s nezbytnými opatřeními pro snížení hlučnosti. Zabývá se tím pracovní skupina na ministerstvu zdravotnictví. Oficiální výstup neexistuje,“ řekl Jakub Ptačinský z tiskového odboru.

Trend v EU, k němuž vyzvala Evropská komise, je přitom opačný: snížit úroveň rušivého vlivu na minimum a chránit zdraví občanů.

Evropská unie upravuje boj proti hluku směrnicí z roku 2002. „Stanovuje pro členské státy povinnost sestavení hlukových map a akčních plánů snižování hlukové zátěže, ale nechává na nich, jak budou jednotlivá opatření provádět,“ sdělil mluvčí Stálého zastoupení v Bruselu Radek Honzák.

Ohodnoťte tento článek!