Ministerstvo má na podporu psychiatrické péče 425 milionů Kč z EU

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má v další výzvě připraveno na podporu zlepšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče 425 milionů korun z evropských dotací, národní spolufinancování činí maximálně 75 milionů korun.

Podpora se zaměřuje na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tedy na Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je milion korun a maximální 40 milionů korun. Žádosti bude možné podávat od letošního 13. července do 15. července 2020. Informovala o tom mluvčí ministerstva Veronika Vároši. Projekty musí být uskutečněny do konce roku 2021.

„Poskytování psychiatrické péče v České republice nebyla v minulosti věnována odpovídající pozornost. Pomocí právě vyhlášené výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu chceme podpořit dostupnost a kvalitu péče o duševně nemocné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

V Česku žije až půl milionu lidí s vážným psychiatrickým onemocněním, třetina obyvatel se s ním někdy v životě léčila. Duševní poruchy a poruchy chování jsou druhým nejčastějším důvodem přiznání invalidního důchodu. V rámci reformy psychiatrické péče se počítá mimo jiné s omezením hospitalizací a přesunutím péče do terénu, k čemuž mají sloužit centra duševního zdraví, jejichž zřizování bude dotacemi podpořeno.

Centra mají tvořit mezistupeň mezi nemocniční a ambulantní péčí. Do roku 2022 by jich mělo vzniknout 30. Pracovat v nich budou týmy složené z psychiatrů, klinických psychologů, sester a sociálních pracovníků.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!