Ministerstvo mělo povinnost zajistit prostředky

Kritický stav nevznikl v Motole den ze dne a ministerstvo zdravotnictví mělo možnost, ale i povinnost zabezpečit investiční prostředky jiným způsobem. Měly se omezit investice…

Zeptali jsme se MUDr. Vladimíra Drymla, ředitele Horské nemocnice Krkonoše, Vrchlabí: „Osobně se domnívám, že Motol je záležitostí vysoce specializované péče pro děti z celé republiky. Tuto nemocnici velmi dobře znám a musím bohužel konstatovat, že její stav je děsivý. Vzhledem k tomu, že tak špičková péče o dětské pacienty nikde jinde neexistuje, považuji za správné, aby tam šly investice, rozhodně by to ale nemělo být formou zákona. Kritický stav nevznikl v Motole den ze dne a ministerstvo zdravotnictví mělo možnost, ale i povinnost zabezpečit investiční prostředky jiným způsobem. Měly se omezit investice do jiných dětských oddělení, regionálních nemocnic a poskytnout je Motolu. Na podobný účel obdržela brněnská fakultní nemocnice dvě miliardy. Ovšem pan ministr pochází z Brna… Nakonec to dopadá stejně tak, že když si už jinde nevědí rady, stejně pošlou své pacienty do Motola.“

Zdeněk Horák, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Přerově: „Chápeme situaci, ve které se Motol nachází. Je to však nestandardní a výjimečný postup získávání finančních zdrojů. Každá nemocnice od okresních po fakultní má své priority, které by potřebovala nutně rekonstruovat a dosud neměla možnost zajistit jejich financování takovýmto nestandardním způsobem. Financování investic dosud probíhá na základě schváleného investičního záměru vícezdrojově – dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvky zřizovatele, sponzorskými dary a z vlastních prostředků z investičního fondu. Okresní nemocnice jako státní příspěvková organizace nemá možnost, až na výjimky, zajistit si zdroje poskytnutím úvěru u peněžního ústavu.“

Miroslava VLČKOVÁ, poslankyně za KSČM: „V nemocnici s celorepublikovou působností, úzce specializované, v republice ojedinělé, jakou nemocnice v Motole je, by měly být opravy garantovány ze státního rozpočtu z kapitoly zdravotní ministerstva zdravotnictví. Tady se nemůže projevit žádná privatizace, tady musí sehrávat svou roli stát. Jakékoliv náhradní řešení oprav v časové tísni nepovažuji totiž za koncepční, ale za předvolební trik, za řešení politické. Chybějící částka 4,5 miliardy korun v případě motolské nemocnice je pak důsledkem více než dvanáctileté absence koncepčního řešení tohoto problému.“

ma, ký, van, Haló noviny, 31.1.2002

Ohodnoťte tento článek!