Ministerstvo novelou rozšíří případy povinných pitev

Kvůli dopadům nového občanského zákoníku na provádění pitev v České republice (ZaM o problematice informoval v č. 2/2014) se nyní ministerstvo zdravotnictví rozhodlo k novelizaci zákona o zdravotních službách č. 373/2011 Sb. K urychlenému schválení nové legislativy zvolil resort formu poslaneckého návrhu.

Zástupci Společnosti českých patologů před časem upozornili na fakt, že pokud by měl být za nadřazený zákon považován občanský zákoník, bylo by v ČR možné pitvat jen osoby, které daly s tímto souhlas předem. Téměř by tedy odpadla možnost pitvat pro ověření terapeuticko – farmakologického postupu, nedostávalo by se také těl pro pregraduální výuku studentů i postgraduální výuku budoucích patologů. Oddalování atestace je přitom při současném nedostatku patologů v ČR nežádoucí.

Povinnost pitvat

„Ministerstvo si tuto problematiku uvědomuje. Aby ukončilo současný neblahý stav a zamezilo prohloubení problémů vznikajících při provádění pitev, v současné chvíli dokončuje návrh novely zákona o zdravotních službách, který v nejbližších dnech předloží do Poslanecké sněmovny Parlamentu rychlou cestou v podobě návrhu skupiny poslanců ze širšího spektra politických stran,“ uvedl mluvčí ministerstva Štoll s tím, že úřad chce prostřednictvím novely sjednotit terminologii používanou v rámci právní regulace pitev v zákoně o zdravotních službách i v občanském zákoníku.

Novela by měla zavést také novou povinnost provést pitvu v případech, kdy existují závažné nejasnosti týkající se příčiny smrti, příčiny základní nemoci i dalších nemocí, jejich komplikací a pochybností ohledně klinické diagnózy. Nově navrhované znění § 88 zákona o zdravotních službách upřesní i případy, ve kterých z nového občanského zákoníku vyplývá povinnost provést pitvu, tedy že lze takovou pitvu provést i bez souhlasu zemřelého.

Ohodnoťte tento článek!