Ministerstvo práce doporučuje, aby úrazové pojištění vedla ČSSZ

paragrafy, právo, zákony, soud, sprvedlnost

Ministerstvo práce doporučuje, aby úrazové pojištění kvůli pracovním úrazům a nemocem z povolání měla v budoucnu na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nyní se zaměstnavatelé pojišťují u dvou komerčních pojišťoven, případné odškodné se pak hradí z tohoto pojištění.

O budoucí podobě úrazového zajištění by měla jednat v pondělí vláda. Ve hře jsou ještě další tři varianty – vedle ČSSZ je to více komerčních pojišťoven, zdravotní pojišťovny či nová veřejná úrazová pojišťovna.

Nový zákon o úrazovém pojištění začal platit už v roce 2006, dosud ale není účinný. Účinnost se totiž kvůli neshodám několikrát odkládala, naposledy na leden 2017. Podle normy by pojištění měla zajišťovat právě ČSSZ. Pojistné by vybírala jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by pak hradila rentu. Bývalá pravicová vláda chtěla zákon zrušit a připravit nový. Úrazové pojištění měly podle tehdejších plánů poskytovat všechny pojišťovny, zavést se měly také bonusy a malusy.

Zaměstnavatelé a odboráři odkládaný model dřív kritizovali a uváděli, že by zhoršil situaci zaměstnanců i firem a byl administrativně náročný. Podle bývalé vlády bylo důvodem odkladů i to, že by ČSSZ vše kapacitně nezvládla.

Sobotkova vláda zřídila komisi, která posuzovala čtyři modely. Ve všech by se pojišťoval zaměstnavatel a financování by bylo průběžné.

Rozšíření nynějšího modelu na víc pojišťoven by bylo podle podkladů pro vládu nejméně náročné, zavedlo by se od ledna 2017. ČSSZ by vybírala úrazové pojistné podobně jako odvody na důchody či nemocenské, a to od ledna 2019. Nová úrazová pojišťovna by fungovala podobně jako Všeobecná zdravotní pojišťovna od pololetí 2018, v jejích radách by byli zástupci státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Zdravotní pojišťovny by mohly systém převzít od roku 2019.

Na jediném řešení se komise neshodla. K ČSSZ se klonilo sedm členů – tři plně a čtyři částečně. Pro komerční pojišťovny hlasovalo šest členů. Pro pět byly přijatelné plně, pro jednoho částečně. Nová veřejná pojišťovna měla plnou podporu dvou a částečnou čtyř členů. Zdravotní pojišťovny dostaly dva hlasy. O variantách jednala i tripartita. V tehdejších podkladech ministerstvo práce doporučovalo zvolit ČSSZ či všechny komerční pojišťovny.

Nynější systém podle ministerstva práce poskytuje „nepřípustnou veřejnou podporu“ dvěma komerčním pojišťovnám – České pojišťovně a Kooperativě, to je prý v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

O úrazovém pojištění jednala koaliční rada v únoru, ani ona se neshodla. ANO podporuje myšlenku komerčního pojištění, ČSSD a lidovci upřednostňují sociální správu. Pojištění v komerčních pojišťovnách chtějí také zaměstnavatelé či posudkoví lékaři, odbory naopak prosazují novou veřejnou úrazovou pojišťovnu.

Podle ministerstva panuje shoda na tom, že by se systém náhrady škody měl řídit zákoníkem práce a financování by mělo být průběžné. Nepochybné je prý také to, že své stanovisko žádná ze stran a institucí nejspíš nezmění.

Ohodnoťte tento článek!