Ministerstvo přezkoumá standardy posudkových lékařů

dokumenty, lupa, audit, kontrola

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá přezkoumat kritéria pro posuzování stupně závislosti dětí s cukrovkou. Reaguje tak na kritiku odebrání sociálního příspěvků pro takto nemocné děti.

Ministr Petr Šimerka po jednání se zástupci občanského sdružení Dítě s diabetem a rodičů dětí s cukrovkou oznámil, že se resort pokusí sjednotit standardy posudkových lékařů.

Reagoval tak na kritiku sdružení, které nesouhlasí s odebráním sociálního příspěvku dítěti s cukrovkou, které potřebuje stálou péči.

„Při hodnocení závislosti postižených lidí do 18 let věku se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, porovnává rozsah, intenzita a náročnost pomoci a dohledu ve vztahu k fyzicky zdravému člověku stejného věku. Stupněm závislosti se rozumí to, do jaké míry je člověk kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislý na pomoci jiné fyzické osoby při péči o sebe sama a při zajištění soběstačnosti,“uvedla tisková mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Chystá se kulatý stůl

Ministr svolá kulatý stůl za účasti pediatrů, odborníků z ministerstva, České správy sociálního zabezpečení a zástupců posudkových lékařů.

Odborníci posoudí kritéria pro posuzování stupně závislosti dětí s cukrovkou na péči rodičů. Šimerka nevyloučil, že by se kritéria mohla zmírnit.

Posudkový lékaři by měli děti osobně vyšetřovat, nejen sledovat písemnou dokumentaci, zdůraznil. Vydat se má brožura pro rodiče i úředníky, která zpřehlední systém dávek.

Motejl: Selhání zdravého rozumu

Ombudsman Otakar Motejl označil minulý týden za selhání zdravého rozumu a státní správy rozhodnutí posudkového lékaře ze severní Moravy, že si čtyřleté děvčátko s cukrovkou může samo aplikovat diabetickou pumpou inzulin. Rodiče kvůli tomu přišli o příspěvek, na který podle Motejla mají nepochybně právo.

Příspěvek na péči se poskytuje podle rozsahu potřebné pomoci, ne plošně na diagnózu. To platí i pro děti s cukrovkou. Při hodnocení závislosti zdravotně postižených dětí se podle zákona o sociálních službách porovnává rozsah a náročnost pomoci k fyzicky zdravému dítěti stejného věku.

Lékařská posudková služba individuálně stanovuje a kontroluje stupeň závislosti na péči jiného člověka.

Podle stupně závislosti na péči druhého mají nezletilí například s cukrovkou nárok na 3000, 5000, 9000 či 12.000 korun. Na nejvyšší částku ovšem mají nárok jen lidé zcela nesoběstační.

Ohodnoťte tento článek!