Ministerstvo připravuje příliš detailní zákony, soudí poradce

Ministerstvo zdravotnictví připravuje až příliš detailní právní předpisy, které pak mají problém se schválením v parlamentu. „Ministerstvo by možná mělo mít obecnější přístup a detaily nechat na ostatních institucích,“ říká finský předvstupní poradce Kari Välimäki…

PRAHA – České ministerstvo zdravotnictví připravuje až příliš detailní právní předpisy, které pak mají problém se schválením v parlamentu. „Ministerstvo by možná mělo mít obecnější přístup a detaily nechat na ostatních institucích,“ řekl na semináři evropského projektu Phare finský předvstupní poradce Kari Välimäki.

Měl na mysli především zákon o uznávání diplomů a kvalifikací, jehož schvalování provázejí spory, jeho absenci kritizovala i Evropská komise.

Pokud parlamentem neprojde, nebudou mít čeští lékaři šanci pracovat v ostatních zemích Evropské unie, a to ani v těch, které vůči Česku neuplatní přechodné období pro volný pohyb osob, upozornil náměstek ministra práce a sociálních věcí Miroslav Fuchs.

Nová legislativa ošetřující práva pacientů

Česká republika podle Välimäkiho potřebuje také novou legislativu ošetřující práva pacientů, problematiku nedobrovolné péče a roli nevládních organizací.

„Takové předpisy by měly existovat v každé členské zemi, protože jsou důležité pro volný pohyb pacientů,“ uvedl poradce. Evropské zákony totiž tuto otázku dosud neřeší.


CO RADÍ PŘEDVSTUPNÍ PORADCE:
– zákon o uznávání kvalifikací by měl být obecnější
– rychlé přijetí chybějícího zákona o lékařských povolání
– přijetí nového zákona ohledně práv pacientů
– lepší spolupráce ministerstva s regionálními institucemi

Jinak podle něj byla evropská legislativa, týkající se zdravotnictví, do českých právních norem převedena.

Nyní je čas na její zavádění do praxe, dodal. Podotkl také, že ministerstvo by mělo více spolupracovat s regionálními institucemi a organizacemi zabývajícími se sociální pomocí.

Jasnější by také mělo být, kdo je na ministerstvu za co zodpovědný a jakým způsobem, aby pracovníci státní správy věděli, na koho se mají v případě nějakého specifického problému obrátit.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!