Ministerstvo si nechalo peníze ze sbírek

Na Ministerstvu zdravotnictví se podivně hospodařilo s penězi vybranými ve veřejných sbírkách. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který prověřoval práci ministerstva v roce 2004 a nyní sestavil závěrečnou zprávu. Kontroloři popisují celou řadu dalších pochybení – v celkovém součtu za více než půl miliardy korun…

Praha/Brno –

Chyby se týkají zadávání veřejných zakázek nebo využití povodňových darů. Podle zprávy NKÚ chyběla na ministerstvu kontrola, nedodržovaly se platné předpisy pro vedení účetnictví, uzavíraly se podezřelé obchody nebo podepisovaly smlouvy bez potřebného podpisu ministra.

Podivné sbírky

Ministerstvo podle týmu kontrolorů vedených Janem Vedralem mělo už od roku 2002 na svých bankovních účtech více než deset a půl milionu korun. Ty získalo po povodních v roce 2002 od tuzemských a zahraničních dárců na očkování proti žloutence typu A v místech, kde byly záplavy. „Přestože se ministerstvo ke splnění tohoto účelu v darovacích smlouvách zavázalo, peníze nevyužilo, vakcinace byla uhrazena ze státního rozpočtu,“ uvedli v závěrečné zprávě kontroloři.

Dárcům podle NKÚ nebyly peníze vráceny, a ani o tom, že nebudou použity na očkování, nebyli dárci informováni. „Darované prostředky namísto toho zůstaly nečinně v držení ministerstva, které je v roce 2004 převedlo do rezervního fondu,“ píší v protokolu kontroloři.

Ministerstvo také v letech 1995 až 2000 uspořádalo veřejnou sbírku „Zdravotnictví“. Ani zde nebyly peníze podle kontrolorů využity tak, jak měly být. Ministerstvo nedokázalo ani vyčíslit, kolik peněz lidé celkem do sbírky poslali.

V roce 2005 totiž ministerstvo považovalo za výtěžek sbírky přes osm milionů korun uložených jak korunovém, tak devizovém bankovním účtu. Ministerstvo tak přijímalo peníze od drobných dárců i po skončení sbírky. Kontroloři také zjistili, že ministerstvo neumělo neprokázat, že peníze uložené na devizovém účtu, jsou skutečně výtěžkem sbírky. „Skutečnost byla taková, že zde byly uloženy již před rokem 1995, to je před vyhlášením sbírky, a že v době konání sbírky se zůstatek devizového účtu zvyšoval o úroky,“ uvedli kontroloři.

Jak se uzavíraly smlouvy

Podezřelé bylo i uzavírání smluv. Například v roce 2002 bylo podepsáno několik smluv s dodavateli různého zboží bez toho, že by je podepsal ministr, a došlo tak k porušení zákona.

V roce 2004 došlo podle Nejvyššího kontrolního úřadu ke střetu zájmů při úklidu prostor ministerstva. Zaměstnanec ministerstva, který byl za správu budov zodpovědný, totiž jak úklidové práce, tak pronájem části nebytových prostor zadal svým známým. V roce 2004 ministerstvo zaplatilo za úklidové práce přes dva miliony korun.

U pronájmu nebytových prostor z roku 1999 ministerstvo neprokázalo, jakým způsobem byl nájemce vybrán, po nájemci těchto prostor nebyly požadovány platby za dodávky tepla.Ministerstvo pak na základě interního auditu minulý rok zvýšilo nájemné z nebytových prostor o šedesát šest procent.

Nejvyšší kontrolní úřad pro všechna pochybení a porušení zákona v závěru zprávy doporučuje určit zodpovědnost konkrétních osob a přijetí takových opatření, aby se zjištěné nedostatky nemohly opakovat.

„Řada nedostatků, zejména v účetnictví, už byla loni a v průběhu letošního roku odstraněna,“ uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Jana Kocová. Podle ní se ministerstvo závěry NKÚ zabývalo a vyhodnotilo je jako vážné. „Vedení ministerstva proto vyvodilo důsledky nejen v podobě personálních změn na ministerstvu a vyvozením konkrétní odpovědnosti jednotlivých osob za zjištěné nedostatky, ale především přijalo kroky k jejich rychlé a účinné nápravě,“ říká Kocová.

Chaos na ministerstvu

Od roku 1998 se na ministerstvu vystřídalo osm ministrů, šest z nich nominovala ČSSD. Od roku 2000 do roku 2005 se v křesle ministra vystřídali Bohumil Fišer, Marie Součková, Jozef Kubinyi a Milada Emmerová.

Na to, jaké poměry na ministerstvu panovaly před nástupem Marie Součkové, upozornil při soudním projednávání kauzy Diag Human bývalý ředitel investičního odboru a exšéf vnitřního auditu ministerstva zdravotnictví Jindřich Buchar.

Zodpovědní zaměstnanci si prý pletli pohledávky se závazky, ztrácely se smlouvy a jiné důležité dokumenty, faktury se proplatily dvakrát, evidenční a archivační řád nikdo nedodržoval, chaos prý vládl i na právním odboru. „Byla to sodoma gomora,“ prohlásil minulý týden před Obvodním soudem pro Prahu 2 Buchar.

Aktuálně.cz

Ministerstvo si nechalo peníze ze sbírek
Ohodnoťte tento článek!