Ministerstvo spustilo online aplikaci spokojenosti pacientů

gastroenterologie, lékař, pacientka, praktik

Ministerstvo zdravotnictví zahájilo pilotní provoz online aplikace ke sledování spokojenosti pacientů a jejich zkušeností s poskytovanou zdravotní péčí. Pacienti mohou hodnotit svého všeobecného praktického lékaře nebo ambulantního specialistu, který je v posledních 12 měsících ošetřoval.

Ministerstvo chce tímto nástrojem posílit pozici pacienta, jehož názor je pro podporu kvality a bezpečí poskytovaných služeb ve zdravotnictví velmi cenný a podstatný.
Úřad na projektu „online spokojenosti pacientů“ spolupracuje s Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Dle evropského modelu

Dotazník byl zpracován podle předlohy mezinárodního dokumentu ke zjišťování spokojenosti pacientů v praxích lékařů Evropské unie (EUROPEP). Jeho vypracování a hodnocení je v České republice podpořeno grantem Ministerstva zdravotnictví ČR a odborně vedeno Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP. Dotazníkové informace, kde je zjišťována například důvěra pacienta ve svého ošetřujícího lékaře, motivace lékaře k léčbě či snaha lékaře o pacientovo porozumění diagnóze, budou důvěrně zpracovány a zůstanou anonymní.

Ohodnoťte tento článek!