Ministerstvo už zadalo tisk zdravotních knížek

Ministerstvo zdravotnictví zadalo v pátek tisk zdravotních knížek. V průběhu srpna by měly být vytištěny a začátkem září je dostane prvních sto tisíc seniorů, tedy pacientů starších šedesáti let…

Prvních sto tisíc seniorů je dostane začátkem září * Náklady jsou zhruba milión korun

„Pacienty knížka nebude stát nic a věřím, že celkově pomůže ve zkvalitnění léčby,“ řekla v pátek Právu ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Právo mělo možnost nahlédnout do konceptu knížky, o níž zatím nic podrobného zveřejněno nebylo.

Zjistili jsme, že v knížce je kromě předmluvy ministryně, v níž uvádí, co ji vedlo k zavedení knížek, i řada údajů. Bude obsahovat jméno a příjmení pacienta, datum narození, kontaktní adresu, zdravotní pojišťovnu, jméno ošetřujícího praktického lékaře, jméno a adresu nejbližšího příbuzného včetně telefonu.

Ve zdravotnických údajích bude rodinná a osobní anamnéza pacienta, tedy nemoci, úrazy, operace, které prodělal, atd., dosavadní základní diagnóza, krevní skupina a zda musí být na dietě.

Součástí knížky bude i záznam o očkování, preventivní prohlídce, vyšetření, stanovení diagnózy a léku, který lékař předepsal, a také datum kontrolní návštěvy u lékaře.

Zároveň zde budou záznamy i o speciálním vyšetření, na které byl pacient poslán, například magnetická rezonance, rentgen, počítačová tomografie a další.

Na poslední straně knížky je i seznam všech zdravotních pojišťoven s jejich telefonními čísly a také telefonní čísla zdravotnické záchranné služby a linky tísňového volání.

„Základním motivem je informovanost pacienta. Když si pacient zdravotní knížku přinese domů, bude přesně vědět, jaké léky kdy užívat a kdy jde na kontrolu k lékaři. Mám osobní zkušenost, že právě tyto základní věci si pacienti často nepamatují,“ uvedla ministryně.

Je i elektronická dokumentace

Zároveň si slibuje, že se sníží náklady na léky. Lékaři totiž budou mít přesný přehled o tom, který lék pacient užívá, a při předepisování dalšího by měli posoudit, zda ho potřebuje či ne, nebo zda některý lék, který dosud bere, nelze vyřadit.

„Jestliže pacient bere více než pět až sedm léků denně, léky mu spíše škodí, než pomáhají. Je nesmysl, aby jich bral 15 nebo 20 denně,“ uvedla. Podle Emmerové může v budoucnu masově na tuto knížku navázat i elektronická dokumentace, kterou už mnozí, zejména mladší pacienti mají zavedenu.

„Starší lidé ale zatím s internetem příliš zacházet neumějí, a tak je pro ně papírová knížka vhodnější,“ řekla ministryně. Dodala, že v polovině srpna bude jednání se zdravotními pojišťovnami, na němž se určí, kterým vybraným pacientům ve kterých okresech v rámci pilotního projektu budou knížky zaslány.

„Pokud se osvědčí, není problém rozšířit je na další seniory, ale i na ostatní populaci,“ sdělila ministryně. Náklady na vytištění sto tisíc knížek budou přibližně milión korun a jsou hrazeny z rozpočtu ministerstva zdravotnictví.

Václav Pergl

Právo

Ministerstvo už zadalo tisk zdravotních knížek
Ohodnoťte tento článek!