Ministerstvo žádá o radu kraj

Vláda v současnosti nepřipravuje žádný zákon, který by upravoval postavení okresních nemocnic, jež by na základě jeho znění spadaly pod správu krajských úřadů…

Jihlava – Zřizovateli nemocničních zařízení zůstávají tedy i nadále jednotlivé okresní úřady. Jejich prostřednictvím jsou ze státního rozpočtu financovány stavební a technické investice. Další částí příjmů nemocnic jsou platby za lékařské výkony hrazené zdravotními pojišťovnami. „Předpokládáme, že zákon o převodu nemocnic pod správu krajských úřadů bude ale v budoucnu vypracován, vzhledem k tomu, že okresní úřady mají na konci příštího roku zaniknout. Převod pod kraj by pak byl samozřejmě ošetřen tak, aby občané na úrovni lékařské péče nepoznali změnu zřizovatele, “ uvedla krajská radní Martina Matějková s tím že, by bylo nereálné, aby nemocnice poté přešly přímo pod řízení ministerstva zdravotnictví, jak někteří ředitelé nemocnic doufají. Na území regionu Vysočina nyní působí pět velkých okresních nemocnic a dvě menší, jedna městská a jedna církevní. Okresní úřady zřizují i další zařízení, jakými jsou ozdravovny či léčebny dlouhodobě nemocných. „Ministerstvo zdravotnictví však již nyní žádá krajské úřady o nejrůznější stanoviska k problémům týkajícím se nemocnic. Například pokud jde o nákup nadstandardního vybavení, “ upřesnila Matějková. Rada kraje Vysočina řešila na svém úterním zasedání právě takový případ. Jihlavská nemocnice musí řešit havarijní stav zařízení na radioterapeutickém oddělení. K ukončení činnosti přístroje vydala příkaz jihlavská hygienická stanice. K nákupu nového zařízení je třeba sto milionů korun, ministerstvo, které požádalo o vyjádření krajský úřad, navrhuje poskytnout nemocnici tuto částku v několika etapách s tím, že v příštím roce by šlo o třicet milionů korun. Za tyto peníze lze zaplatit první splátku za zařízení. Pokud by však od roku 2003 přešly nemocnice pod správu kraje, stát by nemusel zbývajících sedmdesát milionů doplatit, ale musel by tak učinit krajský úřad ze svého rozpočtu. „Krajská rada proto rozhodnutí o této záležitosti odložila na příští jednání, dokdy ji ještě projedná krajská zdravotní komise, “ doplnila radní Matějková, která má resort zdravotnictví v jihlavském kraji na starosti.

František Štibor, Rovnost – Vysočina, 15.11.2001

Ohodnoťte tento článek!