Ministerstvo zdravotnictví by v roce 2015 mělo mít 6,78 mld. Kč

Ministerstvo zdravotnictví by příští rok mělo hospodařit s 6,78 miliardami korun. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu, který vláda má na webu. Kabinet začne návrh ve středu projednávat. V sumě je zahrnuto navýšení o 600 milionů korun, které ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) vyjednat proti prvotnímu návrhu ministerstva financí.

Dalších 600 milionů chce Němeček dát na investice po schválení vlády z úspor na provozních výdajích z minulých let.

„Zdravotnictví mělo požadavek na navýšení rozpočtu výdajů na rok 2015 o 1,4 miliardy. Finance zohlednily 500 milionů na reprodukci majetku a sto milionů do personální oblasti na zvýšení dohledu nad zdravotními pojišťovnami a státními nemocnicemi a na přesun tvorby plateb DRG (za diagnózu nemocnicím) do působnosti státu,“ řekla ČTK mluvčí Štěpánka Čechová s tím, že dalšího navýšení o 400 milionů dosáhl resort z předfinancování evropských dotací.

„Na financování reprodukce majetku je nyní v rozpočtu na rok 2015 zahrnuto 1,372 miliardy, ale k navýšení disponibilních prostředků bude použito dalších 500 až 600 milionů z nároků nespotřebovaných výdajů v závislosti na výši úspor v letošním roce,“ dodala.

Letos ministerstvo zdravotnictví hospodaří s 6,81 miliardy korun. Prvotní návrh ministerstva financí pro příští rok zněl na 5,735 miliardy, z toho na investice do nemocnic mělo jít 300 milionů korun, zatímco resort potřeboval alespoň miliardu.

Investice do materiálního vybavení nemocnic a zpřísnění kontroly zdravotních pojišťoven patří k prioritám Němečka pro příští rok. V Praze by měly fakultní nemocnice vybudovat centrální příjmy, aby se neopakovaly problémy s přijímáním pacientů od záchranky. Zvýšení kontroly nad pojišťovnami požaduje ministr financí Andrej Babiš (ANO), podle něj jsou finanční toky ve zdravotnictví neprůhledné a využití peněz málo efektivní.

Ročně resort spotřebuje kolem 292 miliard, z nich zhruba 230 miliard je výběr pojistného, včetně odvodů státu za důchodce, nezaměstnané či děti, na což se pro příští rok v kapitole všeobecná pokladní správa počítá se 62,18 miliardy Kč. Zdravotnictví vedle pojistného má také peníze od krajů, měst a platby pacientů.

V částce pro ministerstvo zdravotnictví na příští rok jsou výdaje na státní správu, tedy na chod úřadu, krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ve výši 1,83 miliardy. Na vývoj a výzkum ve zdravotnictví má jít 1,48 miliardy, z nich se má hradit i činnost nově vzniklé Agentury pro zdravotnický výzkum.

Pro ústavní péči, která zahrnuje investice do fakultních a ostatních nemocnic, léčebných ústavů či dotace neziskovým organizacím, počítá návrh s 1,12 miliardy korun. Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, kam se řadí zdravotní ústavy, zdravotnická záchranná služba, Ústav zdravotnických informací a statistiky či Koordinační středisko transplantací, by měly mít 1,08 miliardy.

Na zdravotnické programy zahrnující protidrogovou politiku, národní program zdraví či zdravotně sociální programy, by mělo jít téměř 652 milionů a na ostatní činnosti ve zdravotnictví 621,5 milionu korun.

Na zahraniční rozvojovou spolupráci, kam se řadí vysílání expertů či poskytování vládních stipendií ke studiu v Česku, se v návrhu státního počítá se třemi miliony korun, na program sociální prevence a prevence kriminality se 400.000 korun. Na program protidrogové politiky by mělo jít přes 16 milionů, na přípravu na krizové situace 10,5 milionu a na očkování pravidelné i mimořádné a na pandemický plán 20 milionů korun.

V návrhu státního rozpočtu pro příští rok uvádí ministerstvo financí schodek 100 miliard korun při celkových příjmech 1,118 bilionů a výdajích 1,218 bilionů korun.

Ohodnoťte tento článek!