Ministerstvo zdravotnictví dá vládě návrhy upravující oblast drog

heroin, drogy, narkomanie, injekce, inzulínka,

Pokud se objeví na české drogové scéně nová syntetická či jiná droga, měl by stát podle ministerstva zdravotnictví mít možnost zakročit. Ministerstvo proto připravilo novelu zákona, v níž stojí, že seznam látek, který je v zákoně o návykových látkách, by měl být vyčleněn a vycházet jako nařízení vlády.

Ministerstvo chce také omezit dostupnost červeného fosforu, který je zneužíván k výrobě metamfetaminu. Návrh na změnu legislativy úřad ve středu předloží vládě.

Doposud je oblast upravena jedním zákonem, nově by se měla rozčlenit do novely zákona o návykových látkách a nového zákona o prekursorech drog, tedy chemikálií sloužících k výrobě omamných a psychotropních látek. Návrhy jsou podle ministerstva v souladu s evropskou legislativou.

Novela má jasně profilovat Českou republiku jako zemi, která pěstuje mák setý primárně pro potravinářské účely, nikoli pro produkci surovin na výrobu opiátů. Omezí tedy pěstované odrůdy. Upraví také oblast léčivých přípravků s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu, protože jejich úprava je z požadavků evropské legislativy vyňata.

Ministerstvo počítá s přijetím nového zákona o prekursorech drog podle zkušeností evropské legislativy. Zákon by měl zavést novou kategorii látek nazvanou výchozí a pomocné látky. V současném návrhu se jedná o červený fosfor, gama butyrolakton a 1,4-butandiol. Seznam látek by měl být v budoucnu rozšiřován v závislosti na aktuální drogové situaci.

Odborníci vytypovali do seznamu látky, které jsou v České republice často zneužívány k nelegální výrobě drog. Pro lidi, kteří s nimi pracují, zavede zákon nové povinnosti, například povinnost registrovat se u ministerstva zdravotnictví či zákaz dodávat je nepodnikajícím fyzickým osobám. Aktuálně by se tak měl řešit problém červeného fosforu.

Zákon o návykových látkách 167/1998 byl zpracován v letech 1994 až 1998, kdy podle ministerstva nebyla akutní potřeba dvou samostatných zákonů, které by odděleně řešily problematiku návykových látek a prekursorů drog. Evropská legislativa ale rozlišuje mezi režimem pro návykové látky a pro prekursory drog. Normy jsou tedy samostatné, jejich problematika je ale natolik propojena, že procházejí legislativním procesem společně.

Ohodnoťte tento článek!