Ministerstvo zdravotnictví obešlo odbory

Předseda zdravotnických odborů novináře seznámil se zrušením některých zdravotnických zařízení a se změnami, které se týkají zdravotnictví v oblasti státní správy a samosprávy. „Klinika na Veleslavíně byla rozhodnutím MZ zrušena…

PRAHA – Předseda zdravotnických odborů novináře seznámil se zrušením některých zdravotnických zařízení a se změnami, které se týkají zdravotnictví v oblasti státní správy a samosprávy.

„Klinika na Veleslavíně byla rozhodnutím ministerstva zrušena, majetek převeden na Nemocnici Na Homolce a právní vztahy na Zdravotní ústav. Pracovníci rozvázali pracovní poměr ke dni 15. května a 16. nastoupili do Nemocnice Na Homolce, aniž by to bylo s odbory projednáno, upozornil předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Schlanger. Zdůraznil, že zaměstnanci ztratili nárok na výplatu třináctého platu, a to přesto, že šli z příspěvkové do příspěvkové organizace. Nedodrželi však zaměstnaneckou kontinuitu. Je nyní na řediteli nemocnice Oldřichu Šubrtovi, aby našel formy, kterými by to bylo možné napravit. Jednou z nich je podle odborů doplnění kolektivní smlouvy.

„Důvodem, jak bylo odcházejícím zaměstnancům sděleno, bylo špatné hospodaření bývalého a současného managementu – a to zejména pořízením nákupu léčiv a nákupem laboratorních služeb. Klinika byla už v takovém stavu, že nebyla schopna vyplácet mzdy. Nemocnice Na Homolce dostala převedením pohledávek a závazku veleslavínské kliniky danajský dar a musela ze svých aktiv všechny dluhy zaplatit“, řekl Schlanger. Na dotaz Haló novin, kdo je na vině, kromě špatně hospodařícího managementu, odpověděl: „To, že ministerstvo není schopno uhlídat organizace, tak to řeší následně slučováním.“ Podle něj podobným procesem, při kterém ministerstvo porušilo zákon, bylo zrušení Výzkumného ústavu v Brně.

Ke změnám, které se týkají státní správy a samosprávy, Schlanger uvedl, že hygienická služba bude transformována do stanic, které budou státním úřadem, a zdravotních ústavů, které budou vykonávat neúřední činnosti jako laboratorní služby, poradenství apod. Zřizovatelem obou subjektů na úrovni kraje bude ministerstvo. Pobočky budou ve stávajících okresních městech. „Pod samosprávní působnost kraje se převádí zdravotní záchranná služba, s tím, že po dobu jednoho roku bude zachována právní subjektivita okresní záchranné služby, aby nebyly problémy s tokem financí,“ řekl Schlanger.

(jšd), Haló noviny, 31.5.2002

Ohodnoťte tento článek!