Ministerstvo zřídilo komisi pro úhrady zdravotnických prostředků

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo komisi pro kategorizaci a regulaci úhrad zdravotnických prostředků. Jsou v ní i zástupci pojišťoven a odborných komor, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Cílem komise by mělo být urychlení novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou letos v létě zrušil soud. Znovu platná musí být od roku 2019. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) již dříve řekl, že zákon musí být napsaný v únoru, aby se stihl legislativní proces a veškeré připomínkování. „Komise by měla ve své činnosti pokračovat i po přijetí novely zákona a měla by se nadále podílet na kultivaci kategorizace zdravotnických prostředků,“ uvedl v tiskové zprávě ministr.

Členy komise budou zástupci ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), Svazu zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Účastnit se bude také Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, jejíž předseda Štěpán Svačina se stal také poradcem ministra. Podílet se bude i pacientská rada ministerstva, další pacientské a průmyslové asociace.

Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu má vzniknout ještě pracovní skupina pro přípravu adaptace nařízení EU o zdravotnických prostředcích. Na ní se bude podílet i SÚKL a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

„Na základě zpětné vazby od regulovaných subjektů se budu v nejbližších týdnech věnovat prošetření, v jakém stavu se nachází správa agendy zdravotnických prostředků na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, a to jak z hlediska dodržování zákonných lhůt, tak s ohledem na personální zajištění této agendy,“ dodal ministr. Ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta před několika dny rezignoval.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!