Ministerstvo zveřejnilo seznam poradců i jejich platy

Martin Holcát, Svatopluk Němeček,

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček rozhodl o transparentním zveřejnění seznamu poradců ministra, jejich oblasti působnosti a částek za vykonanou práci.

„Již v minulosti jsme médiím jmenný seznam poradců poskytovali. Dle pokynů právníků ovšem bez údajů o odměnách konkrétních osob. Právní názor se opírá o fakt, že Ústavní soud s odvoláním na preambuli a čl. 1 Ústavy dovodil jedno ze základních pravidel, kterým je zásada proporcionality a zákaz nezneužití práva.

Ústavní soud judikoval, že v případě střetů základních práv či svobod s veřejným zájmem, resp. jinými základními právy či svobodami, je potřeba posuzovat účel takového zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, přičemž měřítkem pro toto posouzení je zásada proporcionality, jež může být také nazývána zákazem nadměrnosti zásahů do práv a svobod,“ uvedlo ke zveřejnění údajů ministerstvo zdravotnictví.

Zveřejnění i přes riziko postihu
V roce 2006 byly zveřejněny výše mimořádných odměn vedoucích zaměstnanců MZ. Následovala ostrá diskuze o přípustnosti tohoto jednání. Na základě stížnosti dotčených zaměstnanců byla ministerstvu vyměřena pokuta ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). „S ohledem na skutečnost, že legislativa v této oblasti nedospěla k větším změnám, existuje vysoká pravděpodobnost, že v případě zveřejnění výše odměn (resp. celých platů) vedoucích zaměstnanců bude MZ vystaveno opět riziku sankcí ze strany věcně příslušných orgánů.

I přes uvedené skutečnosti chceme zabránit spekulacím a pochybnostem ze strany médií čí veřejnosti. Proto zveřejňujeme seznam v této podobě,“ dodalo ministerstvo a na svých stránkách zveřejnilo seznam pěti poradců a výši měsíčních příjmů a odměn.

Patří sem vedoucí oddělení poradců analýz a strategií Ing. Norbert Schellon, kterému ministerstvo vyplácí měsíčně 32 000 Kč a jehož mimořádná odměna za květen činila 50 000 Kč. Druhým poradcem, který však ke konci září své služby pro ministerstvo ukončí, je konzultant v oblasti úhradových mechanismů (zejména DRG) a HTA MUDr. Pavel Vepřek, jehož měsíční příjem činil 27 000.

S problematikou přímo řízených organizací, problematikou zahraniční pomoci (MEDEVAC), problematikou úhradové vyhlášky a grantových projektů ministrovi radí MUDr. Martin Holcát, MBA s příjmem 3 500 Kč. V otázce mezinárodních vztahů žádá ministr o radu viceprezidenta Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce Jana Růžičku s příjmem 35 000 Kč (a mimořádnou odměnou za květen 35 000 Kč). MUDr. Jiří Paděra, MBA pobírá za konzultace se strategickým řízením přímo řízených organizací 7 300 Kč.

Ohodnoťte tento článek!