Ministr Fišer devitalizaci neodmítá

Ministr Bohumil Fišer prohlásil, že v žádném případě nepatří k odpůrcům devitalizace a nikdy ji nezakázal. Pokud prý psal lékařům, že se jedná o non-legeartis (nepovolený) výkon, citoval pouze chirurgickou společnost…

Praha – Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer prohlásil, že v žádném případě nepatří k odpůrcům devitalizace a nikdy ji nezakázal. Pokud prý psal lékařům, že se jedná o non-legeartis (nepovolený) výkon, citoval pouze chirurgickou společnost.

Jestliže lékař dojde k závěru, že je to správné, může podle ministra použít jakoukoli, tedy i neověřenou metodu. Ovšem musí ji také umět obhájit a nesmí se dopustit profesní chyby. „Jelikož doktor Fortýn zemřel, nemůže pokračovat ve výzkumech, jeho žáci však ano,“ řekl dále ministr při setkání se zástupci Svazu pacientů a ocenil přitom, že Svaz pacientů lékařům aktivně pomáhá. Fišer přislíbil, že požádá chirurgickou, imunologickou a onkologickou společnost, aby se nejpozději do 15. května vyjádřily k protokolům a zveřejnily konečně výsledky první studie, která proběhla na čtyřech pracovištích.

Ministr připustil, že by u českých chirurgů mohla existovat předpojatost ohledně metody podvazování zhoubných nádorů, a proto také prezidentovi Svazu Luboši Olejárovi přislíbil, že v případě, budou-li výsledky negativní, nezpochybní tuto metodu a neskončí s jejím ověřováním. „Naopak, sami navrhnete odbornou zahraniční společnost, kterou požádáme o další zkoumání,“ dodal.

Vystoupil i Václav Dolejší, otec zesnulé dívky, která byla podrobena devitalizačnímu zákroku ve fakultní nemocnici na Bulovce. Vypodobnil ministrovi postup operace a následnou péči o jeho dceru, která byla podle něj velmi nedostatečná (VP informoval). Po vzájemné diskusi se zjistilo, že tým lékařů nepostupoval podle protokolů, protože pacientku nesledoval tak, jak v nich bylo uvedeno.

„Kontroly pacienta měly probíhat každý třetí den po dobu jednoho měsíce, a pak každý měsíc. Nic z toho zde nebylo dodrženo, „argumentoval k případu doktor Horák.

Olejár ještě ministra upozornil, že svým výrokem o devitalizaci jako nesprávném výkonu vystrašil lékaře, kteří se nyní bojí veřejně obhajovat další výzkum této metody. „Nadále se devitalizace provádějí, ale tajně,“ dodal Olejár.

Ministr přislíbil další schůzku poté, kdy budou známy výsledky první studie ověřování devitalizace ze čtyř odborných pracovišť.

DANA MACHURKOVÁ, Večerník Praha, 4.5.2002

Ohodnoťte tento článek!