Ministr Heger předal ceny za vědu a výzkum v medicíně

Letošní ceny ministra zdravotnictví za vědu a výzkum v medicíně byly uděleny za práce v oboru neurologie a diabetologie. Ministr Leoš Heger (TOP 09) předal také čtyři čestná uznání.

Medicínští vědci jsou oceňování tradičně při příležitosti výročí narození (17. prosince 1787) českého lékaře a vědce Jana Evangelisty Purkyně.

První cenu převzal dnes na slavnosti v Martinickém paláci neurolog profesor Evžen Růžička z pražské Všeobecné fakultní nemocnice za projekt zabývající se léčbou Parkinsonovy choroby. Za významný podíl na projektu dostali diplomy docent Robert Jech a Dušan Urgošík.

Druhou cenu předal ministr docentu Pavlu Krškovi z kliniky dětské neurologie pražské Fakultní nemocnice Motol za výzkum věnovaný léčbě epilepsie, na niž nezabírají léky. Za zhodnocení přínosu jednotlivých diagnostických metod u tohoto typu epilepsie dostalo diplomy i pět vědců z jeho týmu, mezi nimi například profesor Vladimír Komárek.

Třetí cenu dostal profesor Martin Haluzík z třetí interní kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice za práci zkoumající mechanismus působení hormonu, který má vztah k obezitě a neúčinnosti inzulínu u diabetiček. Diplomy obdržel i pětičlenný tým vedený Petrou Kleiblovou.

„Jsem potěšen, že každý rok jsou dosahovány mimořádné výsledky při řešení projektů zdravotnického výzkumu. Svědčí to o tom, že je stále co objevovat a řešit nezodpovězené otázky,“ řekl ministr při předání cen. Dodal, že jeho prioritou je zachování resortního výzkumu i pro další léta.

Heger dnes udělil také čtyři čestná uznání, a to pediatru docentu Tomáši Seemanovi z pražské Fakultní nemocnice Motol, neurologu docentu Davidu Školoudíkovi z Univerzity Palackého Olomouc, profesorce Renatě Cífkové z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a profesoru Martinu Petřekovi z oddělení klinické biochemie a imunogenetiky Fakultní nemocnice Olomouc. S nimi převzali diplomy i členové jejich týmů.

Ohodnoťte tento článek!