Ministr mění svůj tým

Ministr zdravotnictví bere obměnu vedoucích pracovníků ministerstva velmi vážně. Tým jeho nejbližších spolupracovníků posilují Rathovi kolegové z řad České lékařské komory (ČLK) a Lékařského odborového klubu (LOK)…

Na úřad přicházejí jeho bývalí kolegové

Michal Sojka se stal šéfem kabinetu poradců ministra a je zároveň jeho tajemníkem. Dříve vedl komorový časopis.

Pavel Kubíček, mluvčí České lékařské komory, lékař FN Motol, se stane ředitelem nově zřízeného odboru přímo řízených organizací. Jaroslav Štrof, se kterým Rath zakládal LOK, je ředitelem odboru farmacie. Štrof byl až donedávna ředitelem Fakultní nemocnice Bulovka.

Eva Klimovičová, blízká Rathova spolupracovnice z lékařské komory, je poradkyní pro seznam výkonů a kontaktů se zdravotními pojišťovnami a pacienty.

Michal Pohanka, bývalý náměstek ministra zdravotnictví Fišera a poté ředitel Fakultní nemocnice Svatá Anna v Brně, je náměstkem Ratha pro řízení úřadu.

Antonín Pečenka, bývalý náměstek ministra zdravotnictví Rubáše a poté vrchní ředitel jednoho úseku VZP, se stal náměstkem Ratha a zároveň nuceným správcem VZP.

Vladimír Dryml, bývalý ředitel nemocnice ve Vrchlabí a jeden z chirurgů, který aktivně prováděl devitalizaci, tedy podvazování rakovinových nádorů navzdory zákazu ministerstva zdravotnictví, se stal ředitelem odboru kontroly zdravotních pojišťoven.

Naopak z ministerstva odešel Jiří Koskuba, bývalý náměstek pro zdravotní péči. Koncem listopadu končí na místě náměstka pro veřejné pojištění Petr Sláma, a protože uspěl v konkursu, stane se ředitelem Fakultní nemocnice Bulovka.

Rath už při nástupu do funkce Právu řekl, že chce učinit hluboký personální audit na ministerstvu, aby se prokázalo, kdo je tam potřebný a kdo ne. Úřad má dnes 350 zaměstnanců a Rath si umí představit, že zeštíhlí o 10 až 13 procent.

Václav Pergl, Právo

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

Leo Puszkailer

V předchozích reakcích je vidět, že je nám vlastní černobílé vidění světa, Rath je dobrý anebo špatný,hledejmě spásu v alternativní medecíně-jen klasická západní medecína je to pravé atd atd.Zkusím zformulovat můj názor.Osobně mě Dr.Rath moc sympatický není, na můj vkus je to člověk, který je arogantní,jde za svým cílem á la Buldozer, nehledí doleva doprava,zřejmě by se neštítil ničeho aby prosadil své názory.Otázkou je, zda-li jiný člověk,distingovaný, jemný, slušný, by v politice vydržel a odolal tlakům, kterým jsou lidi na těchto postech vystaveni.Asi se zhodneme na tom, že současný systém mnoha pojišťoven, které parazitují ze

státem nařízeného vybírání zdravotního pojištění je špatný. Pokud jeho konání povede ke změně tohoto systému, pak mu fandím. Osobně by se mi líbila představa jedné pojišťovny,pod záštitou státu, s garantovanou výši základní péče, s garantovanou výší plateb. Takže uvidíme. Co se týče předepisování a doporučování léků pacientům a to zejména těch „lepších“ je problém, ale nejenom u nás, ale v celém západním světě, nejhorší je to snad v USA. Asi není možné nalézt jednoduché řešení,snad je postupný vývoj legislativy by to mohl lehce kontrolovat. Tento problém je složitý v tom, že není možné postihnout a persekuovat jen jednu skupinu lidí. Pro příklad uvedu. Pokud lékař předepisuje lék na hemorhoidy od firmy, která mu zasponzoruje odbornou stáž-je to špatně? pro pacienta je jedno zda má detralex, či ginko fort, ale profituje z toho, že lékař byl na

stáži, že je vzdělanější. Problém nastává, když lékař za stejných podmínek sáhne k léku méně vhodnému, s nižší účinností, ale kdo to bude kontrolovat? a je to vůbec kontrolovatelné? A pokud na stejný princip přistoupí celá nemocnice a získá tak příspěvek na zakoupení drahého přístroje? Je to také špatné? Ty otazníky myslím skutečně jako otazníky, protože sám v tom nemám jasno.

Ministr mění svůj tým
Ohodnoťte tento článek!