Ministři informovali vládu o problémech se znečištěným ovzduším

ovzduší, plynová maska,

Největším problémem znečištěného ovzduší v Česku zůstávají polétavý prach a překračované koncentrace rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Tak jako v předešlých letech bylo loni nejvíce zatíženo Ostravsko a Karvinsko.

O kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích dnes vládu informovala ministerstva životního prostředí a zdravotnictví. Loni oproti minulý sezonám přispěla ke snížení počtu smogových situací nadprůměrně teplá zima a lepší rozptylové podmínky.

Počet lidí, kteří předčasně zemřeli kvůli spolupůsobení expozic prachu, se podle odhadů pohyboval přibližně kolem 5800, uvedla zpráva.

Limit benzo(a)pyrenu byl loni překročen na více než na 17 procentech území, kde žije více než polovina Čechů. Oproti roku 2012, kdy se týkal 26,5 procent plochy území ČR a 66 procent populace, tak mírně klesl. K nejvýznamnějšímu snížení došlo ve Středočeském kraji a na Ústecku, Pardubicku a Královéhradecku.

Znečištění polétavým prachem mohlo v zatížených oblastech dopravou a průmyslem ovlivnit až ze 17,4 procenta předčasných úmrtí. Kvůli nedostatečnému pokrytí měření jemného prachu PM2,5 se ale při výpočtu zdravotních rizik vycházelo z hodnot polétavého prachu PM10. Jemný prach obsahuje částice, které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému a zvýšit zánětlivá onemocnění plic a negativně ovlivnit srdce a cévy. Také Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) nedávno upozornila, že ČR patří stále mezi země s nejhorším znečištěním ovzduším v Evropě.

Kvalitu ovzduší významně ovlivňují meteorologické podmínky a změny počasí, jako sucho s vysokými teplotami, intenzivní srážky a zimní plošná inverze. Loni v zimě bylo podle ministerské zprávy vyhlášeno pět smogových situací, trvaly 7,5 dne. Pro srovnání v zimní sezóně 2012 až 2013 bylo 26 smogových situací, které trvaly 73 dní, zároveň byla v této sezóně vyhlášena jedna regulace.

Znečištění ovzduší měst a městských aglomerací stále ovlivňuje hlavně doprava, lokálně znečišťují teplárny, domácí vytápění a průmysl. Specifický je Moravskoslezský kraj s dlouhodobě zvýšenými hodnotami škodlivin ve venkovním ovzduší, kde mají zásadní význam emise z průmyslových zdrojů a dálkový přenos škodlivin, zejména z Polska.

Loni se zmenšilo oproti roku 2012 území, na kterém byl překročen imisní limit pro průměrnou koncentraci polétavého prachu o velikosti deset mikrometrů. K nejvýznamnějšímu snížení podle zprávy došlo v aglomeraci Ostrava a Karviná a Frýdek-Místek. Denní koncentrace polétavého prachu PM10 závisí na meteorologických podmínkách, kleslo proto i procento obyvatel, kteří byli nadlimitnímu polétavému prachu vystaveni.

Ohodnoťte tento článek!