Ministři zdravotnictví přijali Pražskou deklaraci

Ministři zdravotnictví zemí přistupujících do EU se zavázali, že potvrdí podmínky pro vzájemné uznávání kvalifikací zdravotníků, že budou usilovat o vytvoření společných podmínek v oblasti transplantací a že se budou snažit omezovat nežádoucí migraci pacientů…

PRAHA – Ministři to uvedli po skončení sobotní konference v Senohrabech.

V rámci takzvané Pražské deklarace se má také vytvořit pracovní výbor ministrů zdravotnictví, který se bude scházet častěji a diskutovat o důležitých problémech resortu. Ministři se také shodli, že budou společně usilovat o to, aby se zdravotnictví stalo mezi politikami Evropské unie prioritou.

Podle italského ministra Girolama Sirchii se v unii dosud potřebná pozornost této oblasti nevěnovala.

Dárcovství orgánů

Právě Itálie by v době svého předsednictví měla iniciovat vznik harmonizačního zákona platného pro všechny členy EU, který by zcela jasně definoval podmínky dárcovství a přijímání orgánů a upravoval by vznik informačních center, která by spolupracovala v rámci celé unie.

„Budeme podle mapy Evropy strukturovat centra takového typu, která budou mít kreditabilitu, výsledky, ale také potřebné zákony,“ uvedla česká ministryně zdravotnictví. Měla by se zohlednit i časová dostupnost jednotlivých center.

Léková politika

Další oblastí, které se ministři na konferenci věnovali, byla léková politika. Dohodli se na lepší informovanosti o cenových relacích léčiv v jednotlivých zemích. Právě kvůli nejednotnosti systémů nevidí Součková v současné době jako možné

zavedení jednotné cenové politiky léčiv na evropském trhu.

Jednotné čeakcí lhůty

Nežádoucí migraci pacientů, která by ohrožovala stabilitu zdrojů národních zdravotních pojišťoven, hodlají ministři zamezit rozvojem speciálních zdravotních programů.

Nejedná se jen o pohyb pacientů za levnější péčí na východ, ale i o migraci opačným směrem kvůli příliš dlouhým čekacím lhůtám. Pokud by pacient v Česku čekal déle, než stanoví limity EU, bude mít možnost se domoci svého postavení i přes evropské soudy, řekla Součková.

Jednotlivé státy si musí stanovit, v které oblasti mají čekací lhůty delší a tam nasměrovat intenzivnější finanční prostředky i zázemí.

Srovnání systémů zdravotnictví přistupujících zemí není podle Součkové zcela možné, protože se od sebe navzájem liší. „Někde je větší procento přímých plateb… a někde je jiná struktura lékové politiky a nebo zase jsou tam jiné problémy týkající se personálního či jiného zázemí,“ uvedla ministryně.

Každá ze zemí musí brát rovněž ohled na svůj demografický vývoj a nemocnost. Právě proto se ministři shodli na nutnosti výměny informací, aby bylo možné srovnat všechny výhody a nevýhody systémů.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!