Ministryně bezdůvodně napadá lékárníky, míní čtenář Zdraví.Euro.cz

„Paní ministyně zakrývá svou vlastní neschopnost či neznalost situace a přenáší černého Petra na nás, lékárníky, čímž zcela bezdůvodně poškozuje náš stav. Sice říká, že nechce lékárníky paušálně kritizovat, ale z jejího článku je kritika silně cítit,“ píše v reakci na článek ministryně Emmerové Mgr. Jiří Zimák…

Chtěl bych zareagovat na článek paní ministryně Emmerová ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz Kapky strachu, ve kterém přímo či nepřímo kritizuje i lékárníky v souvislosti s tzv. „lékovou“ vyhláškou.

Prezident České lékárnické komory dr. Chudoba se jen snažil vysvětlit skutečnosti a úskalí, které tyto vyhlášky s sebou v praxi lékáren přinášejí a myslím, že to udělal zcela pravdivě a nejedná se tedy o žádné „strašení obyvatel“ ani „odvádění pozornosti od vlastních pochybení“.

Naopak paní ministyně zakrývá svou vlastní neschopnost či neznalost situace a přenáší „černého Petra“ na nás, lékárníky, čímž zcela bezdůvodně poškozuje náš stav.

Sice říká, že nechce lékárníky paušálně kritizovat, z celého článku je však kritika silně cítit. Paní ministryně ví, že je to mediálně velmi citlivé téma a proto se snaží nenechat vše na sobě.

Chápu, že toho má moc, a že jí nadávají ze všech stran. Celý resort jí hoří pod nohama. Pak by ovšem měla o to víc poslouchat profesionály, resp. lidi, kteří se lékovou problematikou denodenně prakticky zabývají.

DÁLE ČTĚTE:
Degresivní marže
Lékárníci prý svůj omyl přenášejí na pacienty
Od července budou doplatky na některé léky vyšší
Ročně každý spotřebuje 32 krabiček léků

V této souvislosti bych chtěl ukázat několik důkazů toho, jak paní ministryně buď vědomě lže nebo prostě zcela nezná či nechápe situaci.

O jakési vyhlášce se hovořilo v průběhu celého jara, nikdo ovšem dlouhou dobu přesně nevěděl, jakých položek, a v jaké míře se změny budou týkat.

Teprve 9.6. jsme se na stránkách ČLK dozvěděli „Orientační přehled změn od 1.7.“ ve dvou verzích podle dat z MZ a z VZP (tj. tehdy ještě nikdo nemohl vědět, jaká bude přesná podoba vyhlášky – těžko tedy mohla 1. června vstoupit v platnost, jak tvrdí paní ministryně) a 16.6. byl zveřejněn „Rozšířený přehled snížení úhrad od 1.7.“, kde u jednotlivých léčivých látek bylo uvedeno snížení úhrady v procentech.

A až toto je pro nás signál ke změnám v objednávání jednotlivých léků se snahou o maximální snížení zásob „citlivých položek“. Je iluzorní si myslet, že za 2 týdny se obnoví celý sklad lékárny, když mnohé léky jsou vydávány třeba jen jednou za 2-3 měsíce, ale třeba i jednou za půl roku.

Tyto léky je nutné mít na skladě, ale počet pacientů, kteří je užívají, je v dané lékárně malý (vzhledem k počtu lékáren zejména ve městech).

A až v tuto chvíli některé firmy začínají uvažovat či realizovat snížení cen tak, aby některé léky zůstaly bez doplatku či doplatek zůstal stejný.

Mám k dispozici tři konkrétní dopisy od firem, v kterých lékárnám oznamují snížení cen. Nevím, od kterých výrobců dostalo MZ v dubnu či v květnu garanci snížení cen, ale k nám se informace nedostaly.

Snad jedině Krka již dodávala Vasilipy (simvastatin) a Loristy (losartan) s větším předstihem. Ale např. Zentiva začala prodávat za nové ceny až 20.6., Bristol-Myers Squibb (Monopril) až 27.6. a Boehringer Ingelheim (Micardis, Movalis) až 1.7.! A to se samozřejmě týká prodeje léků distributorům, ne lékárnám! Tyto dopisy mám v písemné formě, můžu doložit.

Do té doby ale lékárny nemohly být přece bez léků, když zvláště ke konci měsíce června je návštěvnost u lékařů i v lékárnách vyšší!

Takže zcela logicky v lékárnách nějaké zásoby za staré ceny zbydou, ač se lékárník snaží sebevíc. Tak to prostě je. I ty „okrajové“ případy, jak říká paní ministryně, můžou být pro konkrétního pacienta bolestivé.

Některé firmy přislíbily kompenzace zásob, většina ale ne a pouze některé nás informovaly o snížení cen k 1.7., a to třeba až v průběhu července.

Řada firem ale ceny ani nesnížila, a tam se potom objevily doplatky. A těžko chtít podle mého názoru po lékařích, aby neustále každé pololetí převáděli pacienty na plně hrazený přípravek podle aktuální „doplatkové“ situace.

Tak takto to tedy je doopravdy a toto jsou konkrétní objektivní fakta. Štve mne, pokud ministerští úředníci nedokáží domyslet všechny detaily svých vyhlášek a nařízení a hází potom špínu na nás, kteří se snažíme, co to jen jde, aby dopady této vyhlášky na pacienty byly co nejmenší.

O žádných egoistických zájmech nemůže být ani řeč. Stejně tak nemůže být řeč o tom, že by z naší strany nebyla vůle snížit dopady na pacienty. Proč bychom to asi dělali? K čemu by nám bylo, pokud by pacienti byli nespokojení?

A každý rozumný člověk si dovede představit, že lékárník nemůže jednotlivě jednat ze své pozice se všemi výrobci o cenách. Vždyť je to postavené na hlavu. Potom by nemohl dělat nic jiného, a především to, kvůli čemu zde je, a kvůli čemu studoval, tj. obstarávat, vydávat a připravovat léčiva.

Mgr. Jiří Zimák, www.Zdravi.Euro.cz

PharmDr Lubomír Tesař, Moravská Třebová.

V článku „Kapky strachu“ se dopouští ministryně zdravotnictví dle mého názoru chybného vyjádření a následně nespravedlivé kritiky vůči lékárníkům. Lékárníci mohli údajně s předstihem jednáním s firmami zajistit pro pacienty včas léky za nižší ceny a ušetřit jim tak po změně úhrad větší vydání za doplatky, pokud by prý měli zájem. K tomu sděluji následující : mnohé léky jsme nakupovali za původní ceny celý červen, některé dokonce i v červenci.Za běžného provozu jsme každý přípravek takto dodaný individuálně řešili s dodavatelem či firmou,což bylo velmi náročné i časově. Přesto jsme se snažili v přechodné době udělat maximum, aby pacienti tam, kde to není nezbytně nutné, nedopláceli víc, než podle nových pravidel .Pokud nedošlo k dohodě s dodavatelem či dovozcem, ztráty šly jako vždy k tíži lékárny . Co se týká údajné možnosti lékáren dojednat s předstihem nižší ceny přímo s výrobci,tuto údajnou možnost pokládám pouze za teoretickou..Smlouvy o nákupu léků mám pochopitelně jen s distibutory, u nichž nemohu ceny ovlivnit, navazovat obchodní vztahy s výrobci je přinejmenším nestandartní postup , je-li to vůbec možné.V situaci, kdy v lékárně je několik tisíc přípravků, by stejně každý přípravek , u kterého se očekává změna úhrady, nakupovat individuálně pochopitelně nešlo. A to nehovořím o tom, že ani zástupci firem často ještě koncem května nebyli schopni sdělit předpokládanou novou cenu svého léku. Skutečnost je tedy naprosto odlišná od toho, co uváděla paní ministryně.

Ministryně bezdůvodně napadá lékárníky, míní čtenář Zdraví.Euro.cz
Ohodnoťte tento článek!