Ministryně chce pro zdravotníky vánoční odměny

Ministryně Emmerová slíbila splnit požadavky Lékařského odborového klubu, které se dotýkají platů ve zdravotnictví. Předseda LOK Milan Kubek si na setkání s ministryní stěžoval na „nepříznivý vývoj“ příjmů zdravotníků, protože jejich reálné příjmy letos klesly u lékařů o jedno procento, u zdravotních sester o 2,5 procenta…

Proto LOK po ministryni požaduje, aby ředitelům přímo řízených nemocnic nařídila vyplatit zaměstnancům během pololetí odměnu ve výši 30 procent jejich mzdového základu.

Milada Emmerová stanovisko odborářů podpořila: „Odměňování zdravotníků neodpovídá náročnosti a odpovědnosti jejich práce. Je naší povinností, abychom dostáli závazku přibližovat mzdy platům v EU,“ uvedla.

DÁLE ČTĚTE:
Soukromé nemocnice: nemáme nižší platy, než ve státním sektoru
Pomohl by nový zákon o odměňování?

Ředitele přímo řízených nemocnic chce ministryně s návrhem na vyplácením části mzdového základu oslovit do 14 dnů. Odměny by zaměstnanci dostali k vánocům.

Druhým požadavkem LOK je vytvoření samostatné mzdové normy, která by řešila odměňování zdravotníků odděleně od ostatních státních zaměstnanců. I tento požadavek ministryně odsouhlasila.

„Buď to bude upravovat vyhláška k přijímanému zákonu o neziskových zdravotnických organizacích a nebo vznikne samostatný zákon. Návrh zákona bych chtěla přinést v rámci připravované koncepce, kterou předložím v průběhu října,“ uvedla ministryně.

Petra Klusáková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!