Ministryně v Čeladné o hyperbarické medicíně

Ministryně zdravotnictví Milada Emmerová ( ČSSD) ve čtvrtek zavítá na Čeladnou, aby se zúčastnila kongresu České společnosti pro hyperbarickou medicínu. V pořadí již šestnáctý kongres, v jehož rámci se bude hovořit i o čtyřicetiletém provozu hyperbarické komory v Městské nemocnici Ostrava…

potrvá i zítra a zúčastní se ho odborníci z celé České republiky i ze zahraničí.

Podnětem k vybudování hyperbarické komory v ostravské městské nemocnici bylo důlní neštěstí, k němuž došlo v roce 1963 na Dole Urx na Karvinsku. Na otravu oxidem uhelnatým tehdy zemřelo šest horníků.

Vedení OKD se proto rozhodlo zřídit v městské nemocnici přetlakovou komoru, která bude sloužit nejenom revíru, ale i ostatním pacientům. Hyperbarická komora v ostravské městské nemocnici je ojedinělým zařízením nejen v České republice, ale také v Evropě.

“ Léčíme zde takzvanou oxygenoterapií, což je metoda, která je uplatňována od druhé poloviny šedesátých let minulého století. Princip léčby spočívá jednoduše řečeno v inhalaci kyslíku v hyperbarické komoře za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. Touto metodou lze léčit několik desítek onemocnění a stavů,“ sdělil vedoucí lékař hyperbarického pracoviště Michal Hájek.

Dodal, že nejpočetnější klientelu tvoří pacienti s náhlou percepční hluchotou, dále lidé, kteří se otrávili oxidem uhelnatým, potápěči, u nichž došlo k nehodám spojeným s dekompresní nemocí a vzduchovou embolií.

Léčí se zde také těžké infekce, těžké úrazy měkkých tkání, nehojící se defekty u diabetiků a bércové vředy. Výsledky léčby oxygenoterapií jsou prokazatelné, ale konečný efekt závisí na pokročilosti onemocnění, jeho rozsahu a včasném zahájení terapie.

“ Pobyt v přetlakové komoře trvá zhruba dvě hodiny, pacienti sedí nebo leží na lůžku, po celou dobu léčebného procesu je přítomna sestra, která musí být připravena zvládnout jakékoliv situace. Prostředí se zvýšeným atmosférickým tlakem klade zároveň i zvýšené nároky na ošetřující personál, který musí být na odborné úrovni,“ zdůraznil Hájek.

Není bez zajímavosti, že ostravská hyperbarická komora je jediná na celé Moravě, další nejbližší takovéto zařízení je až v Pardubicích. “ Znamená to, že se zde léčí klienti z Brněnska, Olomoucka, Vsetínska, Bruntálska a dalších míst republiky,“ prozradil lékař.

Od roku 1965 tu bylo ošetřeno 13 608 nemocných, což představuje 27 585 kompresí. “ Co do počtu klientů se toto pracoviště řadí i celosvětově k pracovištím s největším počtem odléčených pacientů vůbec. Máme bohaté zkušenosti s léčbou všech skupin pacientů včetně kriticky nemocných i onkologicky nemocných dětí,“ dodal Hájek.

Mezi pacienty, kteří se v hyperbarické komoře léčí, patří i pan Petr Povýšil z Ostravy. Absolvoval zde už dvacet sezení. Podle lékaře se jeho ischemický defekt dolní končetiny hojí.

“ Vypadá to ještě asi na pět sezení. Jsem rád, že mi to pomáhá,“ svěřil se pacient. Přednedávnem navštívil hyperbarickou komoru i primátor Ostravy Aleš Zedník. Prozradil, že jeho strýc patřil k prvním pacientům přetlakové komory, která mu prodloužila život o třicet let. Od loňského roku je oxygenoterapie samostatným medicínským oborem.

Marie Stypková, Moravskoslezský deník

Ohodnoťte tento článek!