Ministryni se jednotná kardiologie moc nelíbí

Za vznik samostatného kardiologického centra bojovala v pondělí na ministerstvu zdravotnictví ředitelka plzeňské fakultní nemocnice Jaroslava Kunová. Přesvědčovala o tom ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou. Té se zatím projekt příliš nelíbí…

Plzeň –

Kunovou vede k prosazování jednotné kardiologie fakt, že ve většině fakultních nemocnic v republice už takové centrum pracuje.

Myšlenka odpovídá i národnímu kardiologickému programu, který vypracovala Česká kardiologická společnost.

Souhlasné stanovisko ministerstva by Kunovou vedlo k jedinému kroku. Přijala by primáře, kterého už má mezi kardiologickými špičkami vytypovaného. „Když ministerstvo shodí jednotnou kardiologii ze stolu, moji nabídku lékař odmítne,“ uvedla Kunová.

Podle ní by to byla škoda, protože zdejší kardiologové potřebují posílit i v případě, že ke změně nedojde.

Kardiologie je ve fakultní nemocnici rozdělena mezi I. a II. interní kliniku a kardiochirurgii. Tato oddělení by pak fungovala pod jedním vedením.

Plzeňští kardiologové na podzim založili na podporu jednotné kardiologie občanské sdružení. Podle nich totiž chybí jednotná koncepce dalšího rozvoje oboru v Plzni.

Proti osamostatnění je v Plzni uznávaný vědec a přednosta I. interní kliniky FN Karel Opatrný. Jeho stanovisko podporuje i děkan Lékařské fakulty v Plzni.

Oponenti Opatrného podezřívají, že nechce osamostatnění kardiologie, aby nepřišel o část vlivu. Kardiologie totiž tvoří přes polovinu I. interní kliniky. Opatrný ale argumentuje tím, že ve světě běžně fungují obří interní kliniky, jejichž součástí je i kardiologie.

Rozhodování ministryně Emmerové je obtížné i proto, že většinu svého života pracovala na plzeňské I. interní klinice i pod vedením současného přednosty.

Plzeňský deník

Ohodnoťte tento článek!