Mírnější tresty za (ne)očkování?

Hostem pořadu Události, komentáře byl předseda České vakcionologické společnosti a ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Roman Prymula.

Daniel TAKÁČ, moderátor: Poslanecká sněmovna pustila do závěrečného čtení novelu zákona, který by mohl přinést změny v očkování. Poslanci navrhli zavedení individuálních očkovacích plánů pro děti i odpovědnost státu, pokud očkování někoho poškodí. Padl i návrh, aby i neočkované děti mohly chodit do školek a škol a aby odpadly tresty pro pořadatele dětských táborů, pokud dítě bez očkování přijmou. Moc šancí na přijetí ale tyto návrhy patrně nemají. Proti je jak zdravotnický výbor, tak taky ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. A ve studiu Událostí, komentářů Roman Prymula, předseda České vakcionologické společnosti. Dobrý večer, pane Prymulo.

Roman PRYMULA, ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové, předseda, Česká vakcinologická společnost: Dobrý večer.

moderátor:
Taky ředitel hradecké nemocnice dodávám. Je namístě, aby se v našem očkování, když to řeknu takto zjednodušeně, dělaly nějaké změny, aby se snížily sankce za neočkování, aby se přijímaly ty změny, které jsou navržené v parlamentu?

Roman PRYMULA:
Tak ten systém určitě není nic rigidního. Já jsem ochoten o něm samozřejmě diskutovat. Na druhou stranu řada těch návrhů není skutečně smysluplná. Kupříkladu individuální očkovací kalendář má smysl naprosto ve výjimečných případech, když ten člověk nemůže být očkován regulérně, pokud bychom to úplně rozvolnili, tak v podstatě ztrácíme účinnost toho systému. A čím více tady bude individuálních rozdílů, tím ty výsledky budou horší.

moderátor:
Proč to vlastně nemá být výlučně věc a tudíž i odpovědnost rodičů?

Roman PRYMULA:
Tak ono je těžké říci, jestli ten rodič má dostatek informací. Já si úplně nedovedu představit, že bych měl informace jenom z internetu a podle nich si zpravoval automobil a podobně. Já si myslím, že to patří do rukou odborníků. To znamená, ten lékař by měl mít v podstatě tu rozhodující pravomoc v tomto. A my tady můžeme říkat, že…

moderátor:
No, vidíte. A to už jsme trošku v individuálním plánu. Tak lékař nastaví tato pravidla pro toho kterého pacienta, protože určitě i mezi lékaři budou lidé, kteří se na očkování dívají každý trochu jinak.

Roman PRYMULA:
To určitě ano. Ale my ten rámec tady nějakým způsobem máme nastaven. To znamená, individuální odchylky od toho rámce v určitých případech samozřejmě ano. Ale já se bráním tomu, abychom zavedli skutečně individuální řešení plošně. To znamená, aby jeden přišel a řekl, já chci ve třetím měsíci očkovat, druhý přišel, já chci ve čtvrtém, a další v desátém. Takto by to určitě nemělo fungovat.

moderátor:
Je to skutečně nutné dávat do lidského těla hned po narození cizorodé látky? Tak tomu říkají odpůrci očkování.

Roman PRYMULA:
Tak já si myslím, že tady volíme takříkajíc nutné zlo. Určitě není optimální, abychom do lidského organismu dávali látky, které jsou cizorodé, nicméně my se musíme snažit ten organismus chránit proti infekčním chorobám, které by se vrátily nepochybně. My ty příklady máme z minulosti. Ve Velké Británii se přestalo očkovat, ve Švédsku se přestalo očkovat a pak se zase vrátily, protože se vrátily ty infekční choroby.

moderátor:
Odpovědnost státu, když následkem očkování vznikne nějaký problém nebo třeba i trvalé následky, zdravotní problémy. To je namístě?

Roman PRYMULA:
To je naprosto jednoznačná. Tady ten náš systém má značnou chybu. My to tady dlouhou řadu let už navrhujeme. A bohužel legislativně se to nepodařilo prosadit. Tady já vítám iniciativu v podstatě Ústavního soudu, takže myslím si, že ta to nepochybně urychlí. A myslím si, že je namístě tady skutečně tu odpovědnost mít, když to vyžadujeme, tak bychom měli plnit.

moderátor:
Mimochodem, já se vrátím k tomu, co jste říkal před chvílí. Švédsko, Anglie zrušily, zavedly. Proč to vlastně takhle nepřizpůsobovat? V závislosti na tom, jak se vyvíjejí nemoci, tak také měnit očkování?

Roman PRYMULA:
My očkování měníme, jak se mění nemoci. To znamená, když ta nemoc skutečně mizí a není riziko, že by se vracela, tak to očkování můžeme vymizet. My jsme odstranili úplně v minulosti očkování proti pravým neštovicím. My jsme tady v České republice zrušili očkování plošné proti tuberkulóze jenom u rizikových skupin a chceme takhle postupovat dál. Ale tady to se týká chorob, které tady stále jsou, a prostě z důvodů jakýchsi pseudo obav z nežádoucích účinků se přestane očkovat a pak se ta choroba vrátí. To znamená, takhle vlnit úplně nechceme.

Ohodnoťte tento článek!