Místo rivality chtějí spolupráci

Snaha o spolupráci dvou městských nemocnic pomalu dostává reálné obrysy. Starostové Semil a Jilemnice dospěli k dohodě, na jejímž základě bude mezi zdravotnickými zařízeními jmenovaných měst fungovat užší spolupráce.
„U nás jsou třeba lepší laboratoře pro mikrobiologii, v Jilemnici zase mají CT. Právě v lepším vybavení a volných kapacitách by měly být první kroky vzájemné spolupráce…

Semily – “ uvedl na příkladu semilský starosta František Mojžíš. Důvodem ke společnému jednání byla podle něj snaha hledat racionální řešení pro zajištění zdravotní péče v regionu Semilska a Jilemnicka.

„Samozřejmě s cílem co možná nejvyšší možné úrovně a maximální soběstačnosti,“ upozornil Mojžíš.

Uvedl také, že spolupráce časem může překročit hranice tradiční spádovosti k oběma zařízením.

„U lékařských zákroků by se například mohlo přednostně zkoumat, zda lze provést daný úkon v jedné ze dvou nemocnic. Nemělo by to být jako v minulosti, kdy se prostě rovnou rozhodlo, ža pacient zamíří do Vrchlabí nebo do Turnova,“ doplnil František Mojžíš.

Vzájemné sbližování při spolupráci jilemnické a semilské nemocnice by podle něj mělo vyústit i ve větší vzájemný pocit sounáležitosti obou měst – okresní metropole Semil a horského střediska Jilemnice.

„Spolupráce je určitě lepší než nějaká vzájemná rivalita,“ dodal na závěr.

Starostové obou měst seznámí s výsledky jednání jednotlivá zastupitelstva. Ta se v nejbližší době vyjádří k rozsahu a formě spolupráce, případně uloží úkoly k vypracování podrobnější analýzy stavu ve zdravotnictví. Zástupci nemocnic by pak měli vytvořit návrhy řešení.

PAVEL CAJTHAML, Krkonošské noviny, 10.9.2001

Ohodnoťte tento článek!