Místo zrady detektivka

Společnost Pharmos, která jako jediná ze čtyř největších distributorů léků v Česku obnovila minulý týden dodávky třem fakultním nemocnicím, je od 1. března opět zastaví. Rozhodla se tak minulý čtvrtek dozorčí rada společnosti Česká lékárnická…

a následující den o tom představenstvo firmy Pharmos informovalo premiéra Jiřího Paroubka.

Předseda představenstva České lékárnické Oldřich Fiala tento krok vysvětluje obavami z naplnění skutkové podstaty trestného činu poškozování věřitele. Česká lékárnická, jejímiž akcionáři je zhruba osm set menších lékáren, je dvaasedmdesátiprocentním vlastníkem Pharmosu. Osmadvacet procent akcií drží německý farmaceutický koncern Phoenix.

Objev miliardy. Představitelé firmy Pharmos Roman Kejzlar a Marcel Cech, kteří jednali v uplynulém týdnu přímo s nemocnicemi, podle Oldřicha Fialy zjistili, že jejich celkové závazky po lhůtě splatnosti činí 1,2 miliardy korun. A tudíž že stát nemůže velkodistributorům vyplatit jejich pohledávky ve výši čtyř set milionů, aniž by uhradil i pohledávky dalších věřitelů.

Dopis Pharmosu premiérovi je datován 24. února a za představenstvo firmy jej podepsali Roman Kejzlar, Jiří Korta, Marcel Cech a Jan Šula. Premiér Jiří Paroubek i ministr David Rath se tak několik hodin před stávkou lékařů na Staroměstském náměstí ocitli ve svízelné situaci, protože velkodistributoři proti nim stojí opět jednotně a třem fakultním nemocnicím hrozí, že nebudeli rychle nalezeno řešení, nebudou mít čím léčit pacienty.

Jako dočasná výpomoc nyní opět připadá v úvahu distributorská společnost státní Nemocnice Na Homolce Stylmed H, která ovšem těžko bude schopna zabezpečovat dodávky v plném sortimentu.

Jak ale už oznámil předseda Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL) Petr Příhoda, objednávkám životně důležitých léků jsou velkodistributoři nadále připraveni vyhovět (EURO 8/2006).

Familiární člověk. Ještě závažnější je ovšem závěrečná pasáž dopisu premiérovi, v níž stojí: „Po prvních kontaktech dne 16. února tohoto roku obdržela naše společnost dne 22. února 2006 návrhy na uzavření smluv, jejichž obsahem je mimo jiné ustanovení o platbách, jejichž velikost závisí na velikosti objemu dodávek naší společností PHARMOS fakultním nemocnicím.

Návrhy smluv jsme obdrželi od osoby, jež se na tomto ministerstvu (zdravotnictví – pozn. redakce) pohybovala s jistou samozřejmostí, ve styku s náměstky ministra přicházející až do familiárnosti a rovněž byla účastná našeho jednání s ministrem zdravotnictví. Tyto smlouvy jsme prostudovali, důkladně posoudili a potvrdilo se naše podezření, že se může jednat o vyžádanou korupci, jíž bychom byli jako plátci jednoznačnými účastníky.

Tuto skutečnost považujeme za velice alarmující, protože nedobrou situaci, ve které se naše zdravotnictví v současné době nachází, zřejmě mohou zneužívat určité , zájmové skupiny` blízké vrcholným představitelům ministerstva zdravotnictví ČR k vlastnímu obohacení.

Z tohoto důvodu jsme doslova nuceni podat návrh trestního oznámení na neznámého pachatele s podezřením na možnost spáchání některého z trestných činů popsaných v ustanovení § 160 až 162 trestního zákona.“

Cílené jednání

Oldřich Fiala ani předseda představenstva Pharmosu Roman Kejzlar se k případu nechtěli v této fázi vyjadřovat.

„Pracujeme na návrhu trestního oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření z úplatku, podplácení a nepřímého úplatkářství. Teprve po jeho podání budeme zvažovat případné další informace,“ uvedl Roman Kejzlar.

V dopise lékárníkům pak představenstvo společnosti Pharmos tvrdí, že podezření z protizákonných praktik měla jeho delegace již při zahájení jednání s představiteli ministerstva zdravotnictví.

„Již od počátečních fází těchto jednání Pharmos nabyl podezření, že toto jednání je významně ovlivněno korupční aktivitou, zájmových skupin` blízkých vrcholným představitelům Ministerstva zdravotnictví ČR,“ stojí v dopise lékárníkům z pátku 24. února.

Podle představenstva Pharmosu firma vstoupila do jednání s ministerstvem zdravotnictví o dodávkách léků do fakultních nemocnic právě proto, aby prověřila toto podezření.

Fakticky tedy její představitelé působili proti ministerským úředníkům jako agentiprovokatéři. A prý s úspěchem.

„Naše jednání bylo cílené a poskytování informací v průběhu minulého a tohoto týdne (míněno je období od 14. do 24. února – pozn. redakce) bylo účelově omezeno na nejnižší možnou míru tak, aby naše úsilí nebylo předem zmařeno a shromáždění potřebného počtu materiálů pro trestní řízení bylo úspěšné,“ stojí v dopise.

Mnoho lidí.

David Rath v reakci na informace Pharmosu týdeníku EURO sdělil, že se je dozvídá pouze z médií. Z jednání s představiteli firmy a zástupci nemocnic v pondělí 20. února prý odcházel s pocitem, že bylo dosaženo dohody.

„Pravda, trochu jsem se pozastavil nad tím, že za Pharmos přišla řada lidí a vizitku mi dal pouze pan Fiala. Ale jednání absolvuji velmi mnoho a ne se všemi účastníky se osobně poznám,“ řekl.

Uvítal by prý, kdyby mu představitelé Pharmosu sdělili, o jakou osobu, která se na ministerstvu “ pohybovala s jistou samozřejmostí“, se jedná, aby mohl věc prošetřit.

Jiří Paroubek podle ČTK ministrovi doporučil, aby i on podal kvůli podezření z korupce trestní oznámení a policie nechť vyšetří, jaká je pravda.

Josef Michl, EURO

Místo zrady detektivka
Ohodnoťte tento článek!