Mladá fronta rozšiřuje portfolio o nový magazín Historia Bellica

Historia Bellica

Vydavatelství Mladá fronta rozšiřuje svoje portfolio o nový magazín Historia Bellica s podtitulem LIDÉ, ZBRANĚ, VOJENSTVÍ, který je určen milovníkům vojenské historie. Historia Bellica je novým licencovaným titulem vzniklým ve spolupráci s renomovaným německým časopisem Clausewitz Magazin. První číslo Historia Bellica Speciál vyjde 27. listopadu 2017.

„Historia Bellica je novým vojenskohistorickým magazínem, který na svých stránkách periodicky
nebo ve speciálních vydáních přináší články historiků psané v moderním stylu, specializovaných
publicistů nebo pamětníků o válečné historii a diplomacii, jejích osobnostech, o válečném
umění a bojové technice. Detailně, bez ideologie a objektivně, od starověku po současnost,“ řekl Jozef Bošiak, šéfredaktor časopisu, Historia Bellica vydavatelství Mladá fronta. Jádrem konceptu je detailní, historicky přesné a ideologicky nezatížené zastoupení textů zaměřených především na 19. a 20. století.

Časopis odráží současný stav vědeckých pohledů na tato témata a zprostředkovává je odborné i široké veřejnosti. Grafická úroveň, články, nákresy a vzácné fotografie, často v oboustranném velkém formátu, zvyšují hodnotu přinášených materiálů. Historia Bellica bude vycházet šestkrát ročně jako klasický magazín a ve stejné frekvenci jako monotematický speciál. V prvním vydání časopisu Historia Bellica Speciál bude představena osobnost a kariéra polního maršála Erwina Rommela, jednoho z nejznámějších generálů nacistické třetí říše.

V prosinci tohoto roku vyjde ještě speciál Francouzská cizinecká legie a pro příští rok jsou připravena speciální a podrobná vydání o vpádu wehrmachtu do Sovětského svazu a o bojích druhé světové války na východní i západní frontě. Další monotematické speciály budou věnovány československé vojenské historii, ale například i vojenským tématům Českého království. V pravidelných vydáních bude magazín svým čtenářům přibližovat vše o vojenských pozemních prostředcích, letadlech a válečných lodích stejně jako o zbraňových systémech a opevněních. Jednotlivé magazíny se zaměří na osobnosti, které tvořily dějiny, a umožní nahlédnout do strategie a taktiky válečného umění.

„Snad každá rodina v naší zemi byla dotčena válečnými událostmi minulého století. Pohnuté životní příběhy a osudy jednotlivců stojí za seznámení a poučení příštích generací. Jsem proto rád, že portfolio vydavatelství Mladá fronta, divize Motor Media, je rozšířeno o titul, který na naši minulost nenechá zapomenout a bude ji čtivou a naučnou formou připomínat,“ řekl Jan Mašek, výkonný ředitel vydavatelství Mladá fronta.

Náklad magazínu Historia Bellica, resp. Historia Bellica Speciál, je 18 tisíc výtisků, počet stran 84, resp. 100 a cena magazínu je 79,90 Kč, resp. 149,90 Kč.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!