Mladí Češi běžně kombinují různé drogy a rizika si nepřipouští

Intoxikace s poruchou vědomí. Takové a jiné život ohrožující stavy zaznamenávají zdravotníci mezi mladými návštěvníky letních hudebních festivalů. Odborníci upozorňují, že uživatelé drog nemají dostatek informací o jejich účincích a často doplácí na jejich kombinování, hlavně s alkoholem.

Právě prostředí letních festivalů je místem, kde mladí lidé přicházejí do kontaktu s užíváním drog, a to legálních i nelegálních. K nejčastěji užívaným látkám patří jednoznačně alkohol a tabák. Z nelegálních látek jsou to zejména marihuana a extáze.

Užívání drog v prostředí zábavy mapuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR. V roce 2014 z ní vyplynulo, že konopné látky a extáze jsou spolu s alkoholem a tabákem nejužívanějšími látkami na taneční scéně. „Lidé pohybující se v prostředí zábavy mají několikanásobně vyšší zkušenosti s legálními i nelegálními návykovými látkami než jejich vrstevníci v obecné populaci, běžné, ale rizikové, je užívání více látek současně,“ popisuje vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády Viktor Mravčík, který dále upozorňuje na výskyt užívání tzv. nových syntetických drog, v jejichž případě nejsou rizika spojená s jejich užíváním dostatečně popsaná či známá: „Prostředí zábavy je místem zvýšeného výskytu také nových drog, u kterých neznáme sílu účinků nebo toxicitu. Tyto látky mají svým účinkem napodobit účinky známých drog jako je marihuana, extáze nebo pervitin, ale některé z nich jsou velmi nebezpečné a jsou příčinou závažných zdravotních komplikací včetně smrtelných předávkování.“

O drogy během festivalů a v období prázdnin je mezi mladými lidmi zvýšený zájem. Návštěvníci open air akcí jsou obvykle mladí dospělí ve věku 18-34 let, nicméně ani děti a mladiství nejsou výjimkou, často právě naopak. Užívání drog ve skupině mezi 15 a 24 lety je zdaleka nejvyšší. „Dlouhodobě upozorňuji na toleranci společnosti k pití či kouření dětí. Navíc v období volna hrozí to, že děti začnou drogy kombinovat. A to často vede k tomu, že desítky dětí končí o prázdninách na jednotkách intenzivní péče a záchytných stanicích s intoxikacemi,“ uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Sex, drogy a čisté ruce

Studenti z pražské 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jdou v rámci prevence na festivalech příkladem (možná jediným). Letos již potřetí připravili interaktivní stánek na festivalu Rock for People. V něm si návštěvníci ověří své znalosti o první pomoci, včetně masáže srdce, zjistí, co se děje v mozku člověka, který si dá jointa, co se vyskytuje v dechu kuřáka či jak se vyhnout sexuálně přenosným nemocem a jaké hygienické návyky udržovat.
Jak takový stánek funguje, popisuje studentka oboru adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Tereza Černíková: „Prostřednictvím interaktivních workshopů se snažíme představit návštěvníkům festivalu různá zdravotnická témata. V našem odpočinkovém koutku se mohou rockoví fanoušci zrelaxovat a zároveň si s námi promluvit o užívání návykových látek a rizicích s nimi spojenými.“

Tekutá extáze a alkohol – smrtící kombinace

GHB/GABA, neboli tekutá extáze, je anestetikum s pseudo-steroidními vlastnostmi. Obvykle jde o bezbarvou tekutinu, méně často o bílý prášek s výrazně slanou chutí a bez zápachu či kapsle. V 80. letech ji užívali zejména kulturisté pro schopnost odbourávat tuky a uvolňovat růstový hormon, který napomáhá tvorbě svalové hmoty. Příležitostně byla používána v medicíně také jako lokální anestetikum, od toho se však po zjištění některých vedlejších účinků upustilo. V posledních letech GHB získala na popularitě jako rekreační droga slibující radost, větší sexuální vzrušivost a schopnost dosáhnout orgasmu.
„GHB má ve vyšších dávkách tlumivé účinky a může vést k útlumu dechového centra, což může mít v kombinaci s jinou látkou s podobným účinkem, například právě s alkoholem, za následek zástavu dechu a selhání základních životních funkcí,“ doplňuje Viktor Mravčík.
Užívání nelegálních i legálních drog v prostředí zábavy v posledních letech stoupá. Věk uživatelů se stále snižuje a efektivní programy prevence chybí. „Preventivní programy zacílené na skupinu uživatelů drog v prostředí zábavy v ČR chybí kvůli jejich útlumu v roce 2003 vlivem politického rozhodnutí. Je nejvyšší čas jejich podporu obnovit,“ uzavírá koordinátor Vobořil.

Alkohol a drogy u dětí za 15 milionů ročně

Jak uvedl tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý, nejde jen o „sezónní“ záležitost. V uplynulém roce zaplatila VZP za léčbu dětí (do 18 let), které zneužily drogy a alkohol více než 15,2 milionu korun. „Kvůli alkoholu či drogám skončilo v roce 2015 v péči lékařů 1 267 pacientů mladších osmnácti let. Nejvíce jich mělo problémy s alkoholem, na druhém místě byly tradičně kanabinoidy (marihuana, hašiš) a na třetím místě stimulancia (především pervitin), sdělil Oldřich Tichý.
Většina uvedených nákladů (cca 85 %) je za léčení v nemocnici či v psychiatrické léčebně. Necelých 10 % pak připadá na náklady zdravotnické záchranné služby.
VZP si je problémů se zneužíváním návykových látek vědoma a nabízí proto mimo jiné i příspěvek v rámci léčby závislosti – jak děti do 18 let, tak dospělí si mohou nechat zpětně proplatit až 500 korun za nákup diagnostických proužků pro zjištění přítomnosti návykových látek, zakoupených nad rámec hrazeného množství. Při žádosti o příspěvek je nutné předložit doklad o léčbě vystavený psychiatrem.
(klu)

PŘÍLOHA – DROGY NA TANEČNÍ SCÉNĚ V ČR

Speed, pervitin (amfetamin, metamfetamin)

– stimulant
– vyvolává euforii, pocity velkého množství energie
– zvyšuje sebevědomí
– snižuje chuť k jídlu a vede k nespavosti
– vede k těžké závislosti
– následkem může být deprese a úzkost, celkové vyčerpání
– často způsobuje toxickou psychózu

Halucinogeny

– LSD, lysohlávky, mezkalin, ayahuasca, DOB, 2C-B…
– vyvolávají výrazné změny vnímání včetně halucinací
– mohou vyvolat jak extatické prožitky, tak i příšerné bad tripy
– nevzniká na ně závislost
– riziko úrazu, ublížení sobě nebo okolí
– riziko psychické újmy
– některé mohou být velmi nebezpečné (DOB, delirogeny)

Extáze

– entaktogen, tj. látka usnadňující vyjadřování emocí, empatii a komunikaci
– vyvolává euforii, pocity štěstí a lásky, empatii
– má stimulační účinky
– může vést k přehřátí
– následkem může být deprese a úzkosti
– pozor na kombinace s jinými drogami

Kokain/crack

– stimulant
– vyvolává euforii, pocity velkého množství energie
– zvyšuje sebevědomí, je silné afrodiziakum
– snižuje soudnost a zábrany, zvyšuje rizikové chování
– vede k těžké závislosti
– následkem může být deprese a úzkosti
– může způsobit infarkt myokardu nebo mrtvici

Marihuana/hašiš

– aktivní látkou je THC
– vyvolává euforii, záchvaty smíchu, ale i depresi a úzkost až paranoiu
– sucho v ústech, zvýšená chuť k jídlu
– zpomaluje vnímání času
– může vzniknout závislost
– vede k poruchám paměti a soustředění
– zvyšuje riziko vzniku schizofrenie u náctiletých

Alkohol

– tlumivá látka
– zlepšuje náladu
– zhoršuje motoriku
– snižuje zábrany
– vede k těžké závislosti
– poškozuje játra a mozek
– pozor na kombinaci s GHB a GABA

GHB/GABA/spironolakton

– tekutá extáze
– tlumivá látka, čirá tekutina
– vyvolává euforii, zvyšuje sexuální prožívání
– vysoké dávky vedou k narkóze
– tlumí dech a srdce
– vyvolává zvracení
– nesmí se kombinovat s alkoholem

Ketamin

– disociativní anestetikum
– výrazné změny vědomí a vnímání včetně halucinací
– ztráta kontaktu s tělem a realitou, může způsobit bad trip
– zhoršuje motoriku
– vysoké dávky vedou k narkóze
– zhoršuje psychózy
– může být nebezpečný v kombinaci se stimulanty a extází

Poppers

– rozšiřuje cévy
– snižuje tlak a zvyšuje tepovou frekvenci
– vyvolává bušení srdce
– záchvaty smíchu, pocity horka v hlavě
– motání se (poruchy rovnováhy)
– může způsobit bolest hlavy
– zneužívá se při sexu

Mladí Češi běžně kombinují různé drogy a rizika si nepřipouští
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů