Mladí lékaři jsou nuceni k „nevolnickým“ smlouvám

podpis, pero, smlouva, dohoda

Absolventi medicíny se bouří. Po nástupu do prvního zaměstnání jsou často nuceni se nemocnicím upsat na dobu pěti let po složení potřebné atestace. Odejdouli jinam, hrozí jim sankce až do výše 150 tisíc korun.

I proti tomuto opatření, jež umožňuje zákoník práce, protestovali tuto neděli v Praze na ustavujícím sjezdu Iniciativy mladých lékařů. K té se hlásí už na tisíc doktorů.

„Vezmete-li, že v Česku je 40 tisíc lékařů, jde o slušné číslo,“ řekl Právu současný předseda iniciativy Tomáš Kocourek.

Ta má podporu i České lékařské komory (ČLK). Nemocnice podle ní nemají právo vymáhat sankce po mladých lékařích, kteří ukončí pracovní poměr. „Je to nátlak,“ sdělil prezident ČLK Milan Kubek.

Absolvent lékařské fakulty UK, jenž si nepřál být jmenován, Právu popsal vlastní zkušenost: „Primář mi přinesl smlouvy. Ty mám buď podepsat a nemocnice za mě bude hradit postgraduální vzdělávání s tím, že se tu musím upsat po atestaci na dobu pěti let. Anebo si mohu hradit vše sám. Pokud smlouvu poruším, budu navracet 'pouze' 150 tisíc. Jestliže to není vydírání, tak nevím!“

Začínající doktoři mohou také podle vyhlášky nastoupit na takzvaná rezidenční místa, kde pracují třeba jen na 0,1 úvazku.

„Nemocnice na ně dostanou ony peníze na postgraduální vzdělávání od státu a ještě získají levnou pracovní sílu. Absolventi tam totiž běžně odpracují celou pracovní dobu, ale vydělají si vzhledem k minimálnímu úvazku třeba jen sedm tisíc,“ kritizoval ještě Kubek.

„Zákoník je k lékařům necitlivý“

Odborník z ministerstva práce Ladislav Jouza míní, že zákoník je k lékařům necitlivý: „Co se týká flexibility na pracovním trhu, jsou diskriminováni.“ Též Nataša Randlová, patřící mezi uznávané odborníky v oboru pracovního práva, podkládá opatření za „otrokářské“.

Absolventi běžně odpracují celou pracovní dobu, ale vydělají třeba jen sedm tisíc

„Lékaři mají nerovné podmínky. Je ale třeba si uvědomit, že jde o jejich svobodnou volbu. O dohodu mezi nimi a zaměstnavatelem, kterou svobodně podepíší, chtějí-li dosáhnout vyšší kvalifikace, tedy atestace a nepracovat pod dohledem. U soudu by proto, kdyby zaměstnavatele žalovali kvůli sankci, podle mne neuspěli,“ řekla Právu.

Kocourek si myslí opak: „Podle právní analýz, co máme k dispozici, by spor vyhráli. Jednání nemocnic je nátlak,“ zdůraznil. Právo včera ve věci oslovilo ministerstvo zdravotnictví. „V tak krátké době nelze poskytnout dostatečně odborně kvalifikovanou odpověď,“ zněla odpověď mluvčího Vlastimila Sršně.

Odchází až čtvrtina absolventů

Kvůli nevyhovujícím smlouvám a podmínkám odchází podle ČLK za prací z Česka do zahraničí až čtvrtina absolventů medicíny. Přitom u nás chybí v současné době asi šest stovek doktorů.

„Asi se pokusím najít si místo v Německu, muset zůstat v nemocnici pět let po atestaci mi přijde jako vydírání. Nadto než se člověk k atestaci vůbec dostane, také trvá docela dlouho, v závislosti na oboru třeba 4 i 8 let,“ uzavřela absolventka lékařské fakulty v Brně, jež si rovněž nepřála zveřejnit jméno.

Ohodnoťte tento článek!