Mladým lékařům kurz pomáhá připravit se na specializační zkoušky

studium, škola, knihy

Neurochirurgická klinika fakultní nemocnice pod patronací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové pořádala ve dnech 31. března až 2. dubna XVII. ročník Postgraduálního kurzu v neurochirurgii v budově Nového Adalbertina.

Kurz je organizován pravidelně každým rokem a je určen především mladým neurochirurgům a neurologům, kteří se ve svém oboru připravují na specializační zkoušky. O zájmu o tuto akci svědčí i vzrůstající počet účastníku kurzu (110 lékařů). Současně proběhlo i paralelní odborné setkání zdravotních sester. Kurz byl úzce tematicky zaměřen na vaskulární onemocnění mozku a míchy, jejichž stoupající četnost a především závažnost zasluhuje pozornost nejenom odborné, ale i laické veřejnosti. Aktuálnost této tematiky je v současnosti zdůrazněna probíhajícím výběrovým řízením na vznik komplexního cerebrovaskulárního centra. Vysoká odborná úroveň kurzu byla podpořena přednáškami špičkových neurochirurgů, neuroradiologů a neurologů, tedy zástupců oborů, které se různou měrou podílejí na diagnostických i léčebných postupech.
Jejich aktivní přítomnost tak dokládá interdisciplinární charakter této komplexní problematiky. Ze zahraničních autorit se kromě slovenských kolegů prezentoval i host z USA, profesor J. J.Vitek z New Yorku, který významně přispěl svými zkušenostmi k odborné kvalitě tohoto setkání. Neurochirurgická klinika v Hradci Králové se věnuje celému spektru neurochirurgických výkonů (cévní onemocnění mozku, nádory a poranění mozku, páteře a míchy, degenerativní onemocnění páteře, poranění a úžinové syndromy periferních nervů, dětská neurochirurgie, chirurgie bolesti atd.). Díky modernímu technickému vybavení, ať už na poli diagnostickém či terapeutickém, udržujeme vysokou kvalitu péče o naše nemocné a řadíme se mezi špičková pracoviště v naší republice.

Ohodnoťte tento článek!