Mnohamilionová klinika zbytečně?

Pacientů s tuberkulózou má Česko čím dál míň, přesto se chystá stavba nové kliniky. Jak to? diví se mnozí. Víceméně zvládaným počtem onemocnění se na jednu stranu chlubíme, na druhou stranu to „pohřbívá“dosavadní léčebné ústavy rozptýlené po celé republice…

Sotva tisícovka nových případů ročně je neuživí, spíš pomalu likviduje. Není v nich skoro koho léčit a dobrá odborná pracoviště postupně zanikají na úbytě. Kupodivu se právě v takové době plánuje výstavba nové kliniky pro pacienty s tuberkulózou přímo v centru republiky.

„Jsou to jednoznačně vyhozené peníze,“říká naštvaně lékař z oboru, který ale nechce uvést své jméno. Na ministerstvu zdravotnictví to tak nevidí. A chystají nový samostatný pavilon pro léčení nejtěžších případů TBC. Kde? V pražské Thomayerově nemocnici.

„Bude mít kapacitu 16 lůžek, pracovat tam bude 25 zaměstnanců. Celková rekonstrukce vyjde na 38 milionů korun,“říká Karla Kubíková z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví. Celou akci spustila iniciativa hlavního hygienika České republiky Michaela Víta. Nový pavilon má být v provozu už letos v prosinci. (kv)

Deníky Bohemia

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

MUDr.Karel Horák

Ředitel Petr Malý – prodloužená ruka ministra RATHA

Stížnosti na zhoršenou kvalitu zdravotní péče se dnes a denně objevují v mediích. Způsoby financování zdravotnictví se od příchodu Ratha rozdělily na dva tábory: fakultní nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení. Stěží lze uvěřit i bonusovému a sankčnímu řádu, který vydal Rath a podle kterého by se měli řídit ředitelé nemocnic. O nesmyslných investicích ve Fakultní Thomayerově nemocnici se na Ministerstvu zdravotnictví ví, protože samotné Ministerstvo zdravotnictví je od příchodu Ratha podporuje a schvaluje. Není se proto čemu divit, že hlavní hygienik Michael Vít, který je mimochodem členem dozorčí rady Thomayerovy nemocnice se tak vlastním dílem podílí na stavbě zcela zbytečného nového pavilonu TBC.

Období vlády sociální demokracie a jejich ministrů zdravotnictví učinilo v minulosti mnoho kontroverzních rozhodnutí. Jaké rozhodnutí již Ministerstvo zdravotnictví provedlo v posledních 5 letech v této záležitosti ?

Na podzim 2001 rozhodlo MZ včetně s hygienika ČR Michaela Víta, že se v Prosečnici (Ústav pro léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí) vybuduje Jednotka pro léčbu multirezistentní tuberkulózy ČR, jejíž plný provoz včetně operačních sálů měl být zahájen do června 2002.

V létě 2002 ale Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že Prosečnice, která je součástí Fakultní Thomayerovy nemocnice bude mít Jednotku na léčbu multirezistentní tuberkulózy, ale bez operačního sálu, což představuje několikamilionovou úsporu.

Tehdejší náměstek léčebné péče Thomayerovy nemocnice Jiří Skřivánek deklaroval, že „pacienti s nakažlivou formou tuberkulózy, včetně multirezistentní budou operováni tak, jako jiní infekční pacienti a to na pražské Bulovce. Během posledních dvou let jsme měli pouze jeden případ k operaci – mnohamilionové náklady na vybudování operačního sálu by byly proto nesmyslné,“ uvedl tehdy Jiří Skřivánek.

Ministerstvo zdravotnictví ale v létě 2003 rozhodlo, že je zbytečné mít nadbytek lůžek v tomto oboru a tak byla zrušena Plicní klinika ve Veleslavíně. Personál a pacienti, po různých tahanicích, nakonec převzala Fakultní Thomayerova nemocnice a především Prosečnice.

Rozhazování peněz daňových poplatníků na úkor pacientů a prosazování partikulárních zájmů je tím pravým cílem ředitele Malého. Jeho zkušenosti s provozem fakultní nemocnice jsou zcela zanedbatelné, ještě v roce 2004 se pohyboval v soukromém sektoru firmy Temamedica. A doposud se pohybuje, včetně jeho náměstků, v dalších soukromých firmách. Korupční prostředí v managementu této nemocnice jenom kvete. Protože ani Malý neví, jak se rozehrají kostky po volbách, tak si alespoň užít co se dá. Odpovědnost žádná a za další dluhy opět bude platit stát.

Rath by měl mít stejný metr na každého ředitele.

Minulý týden Rath odvolal údajně ředitele IKEMu za špatné hospodaření. Ředitel Malý ale rovněž pochybil v rathovském bonusovém a sankčním řádu. Ale to zřejmě Rathovi nevadí. Výběrové řízení na komplexní dodávky na JIP vyhrála firma Pharmakon. Na webových stránkách Thomayerovy nemocnice ani na webové centrální adrese o vítězi výběrového řízení nenajdete jedinou zmínku. Natož o firmě Pharmakon.

Tato firma je při tom spojována s korupčním jednáním v souvislosti s dodávky léků, kdy až 30 miliónů korun mělo zůstat na privátních účtech společností. Švýcarská firma Pharmakon byla rovněž vyšetřována v Polsku za korupční jednání s bývalým ministrem zdravotnictví. Jablko nepadá daleko od stromu.

Ohodnoťte tento článek!