Model lékařské péče nemůže selhat, tvrdí ředitel záchranky

Redukce lékařské služby první pomoci (LSSP), jež platí od dubna a postihla na Lounsku oblast Podbořanska, dosud nepřinesla vážnější problémy spojené s ohrožením života či zdraví tamních obyvatel. Členové Mikroregionu Podbořanska (MP), sdružujícího obce této části okresu, však bedlivě sledují, zda k pochybení nedojde. „Pro nás otázka redukce LSPP nekončí…

Podbořansko – nadále sledujeme situaci v oblasti poskytování lékařské péče,“ uvedl včera tajemník mikroregionu Martin Gutzer. Na pondělním sezení členů MP se kauza LSPP opět diskutovala. Jak zaznělo, existuje příslib o navrácení LSPP k původnímu stavu – a to za podmínky, že by nynější řešení prokázalo nefunkčnost. „Zatím nemáme v ruce tak pádné argumenty, abychom mohli splnění tohoto příslibu požadovat,“ doplnil tajemník. „Nynější model nemůže selhat. Praxe za uplynulé tři měsíce ukazuje, že nedošlo ke znedostupnění lékařské péče či dokonce ke zhoršení zdravotního stavu nějakého pacienta,“ uvedl Čestmír Novák, ředitel ZZS.

„Dodavatelem“ je v případě LSPP Zdravotnická záchranná služba okresu Louny (ZZS), jež okleštění počtu ordinačních hodin vysvětlovala statisticky – podbořanská služebna totiž vykazuje nejmenší průměrný počet pacientů.

Ke stejným redukcím ale došlo po celé republice, Lounsko rozhodně není výjimkou. Ředitel ZZS upozorňuje na další efekt redukce, a sice ten, že péče již není zneužívána.

Hlavní úspora nyní spočívá v tom, že lékař LSPP již není na služebně, ale čeká na případné hlášení doma. Tím se za službu denně ušetří desítky korun, v ročním souhrnu jsou to statisíce. Přitom dojezdový čas je stejný jako v případě někdejšího systému LSPP.

„Je nutné si uvědomit, že LSPP není určena pro skutečně akutní situace, kdy každým okamžikem hrozí podstatné zhoršení zdravotního stavu. A pokud dochází k takové situaci, je na řadě rychlá pomoc,“ vysvětlil.

Už v prvopočátcích daly obce Podbořanska jasně najevo svoji nespokojenost s rozhodnutím o redukci LSPP, k níž došlo z finančních důvodů.

„Ztrátovost lékařské služby první pomoci v okrese činí ročně 3,5 miliónu korun. Veřejný rozpočet je v takové situaci, kdy nemůže uhradit vše, co by lidé chtěli, stejně je tomu ale v případě hasičů či policie,“ uzavřel Č. Novák.

Deník Lučan, 15.8.2001

Ohodnoťte tento článek!