Moderní JIP interních oborů začne v Brodě brzy sloužit

Moderní jednotka intenzivní péče (JIP) začne už brzy sloužit pacientům interního oddělení havlíčkobrodské nemocnice. Do zrekonstruovaného pavilonu interny se postupně vracejí i další oddělení. Nové prostory nabídnou pacientům nesrovnatelně vyšší komfort v souladu s moderní medicínou 21. století.

Srovnat nesrovnatelné mohli pamětníci z řad bývalých zaměstnanců i pacientů, kteří v úterý využili možnosti prohlédnout si v rámci dne otevřených dveří moderně vybavenou JIP s boxovým systémem, která začne sloužit pacientům havlíčkobrodské nemocnice už za několik dnů. Stěhovat se zpět do zrekonstruovaných prostor budou i některé lůžkové stanice interny a neurologie, včetně ambulancí.

„Systém péče o pacienty na JIP se úplně změnil. Základem zrekonstruované jednotky intenzivní péče interních oborů je boxový systém čítající 13 lůžek v jedno až třílůžkových boxech s přímou návazností na ARO a zřízení iktové jednotky,“ informoval primář interního oddělení Josef Málek.

Zdravotní stav pacientů JIP a jejich životní funkce budou pod neustálou kontrolou nového monitorovacího střediska, které umožní dohled i nad EKG pacientů, kteří sice na JIP neleží, byli přeloženi na standardní oddělení, ale jejich zdravotní stav vyžaduje zvýšenou péči. Menší monitory jsou i na pokoji lékařů. Podle staniční sestry Zdeňky Knobové poskytne nový systém péče o pacienty na JIP vysoký komfort, ale bude klást stejně vysoké nároky na odbornost nemocničního personálu. Proškolená zdravotní sestra sledovala v minulosti pomocí monitorů 13 vitálních funkcí a arytmií, dneska jich bude sledovat už 21, což znamená mít vysokou znalost v oboru a další proškolení.

Pacienti jsou stále mladší „Zdravotní sestra bude na JIP pečovat o tři až čtyři pacienty. Monitory v boxech jsou vybavené zvukovou signalizací, přitom arytmii sledovaného pacienta je možné vyhodnotit až 74 hodin zpětně, to je velká výhoda.

Sledování vitálních funkcí pacienta v boxech je možné nastavit tak, aby ti zdravotně schopnější nebyli omezováni v pohybu a nemuseli být neustále na lůžku,“ upřesnila staniční sestra Zdeňka Knobová. Podle jejích dlouholetých zkušeností se skladba pacientů JIP výrazně mění. V minulosti to byli hlavně starší nemocní s infarktem, dnes jsou to stále častěji pacienti postižení selháním některých vnitřních orgánů, i jejich věková hranice se snižuje.

Projekt rekonstrukce interny spojený s nákupem nového přístrojového vybavení nemocnice začal v létě 2008, podle mluvčí nemocnice Petry Černo je o to náročnější, že se děje za plného provozu nemocnice. Proto se některá oddělení musela dočasně přestěhovat do budov staré ortopedie naproti nemocnici. Takové prostředí klade podle primáře oddělení Josefa Málka zvýšené nároky na práci personálu i pochopení ze strany pacientů.

Ohodnoťte tento článek!