Modernizace přijde na 2,5 miliardy

Titulní obrázek

V programovém prohlášení rady Pardubického kraje na období 2005 až 2008 je jedním z cílů nalezení domácího či zahraničního strategického partnera, který například formou PPP projektů podpoří kraj v investiční oblasti, a to zejména u obslužných procesů ve zdravotnictví…

Výrazné zkrácení dokončení celé akce

„Nejvýznamnějším projektem v této oblasti je generel modernizace Krajské nemocnice Pardubice, který byl schválen radou Pardubického kraje v dubnu letošního roku,“ připomenula tisková mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová. Celkové náklady na modernizaci nemocnice včetně rekonstrukce areálu Kyjevská 37 (bývalý areál Tesly) tu představují hodnotu 2,416 miliardy korun.

„Dotace kraje uvolňované v možné roční částce pro Krajskou nemocnici Pardubice by umožnily provést rekonstrukce do šedesáti let. V případě realizace celé akce formou PPP projektu by navrhovaná rekonstrukce mohla být dokončena v horizontu deseti let a uhrazena do třiceti let,“ zvýraznil výhody PPP projektu vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL).

Aby nezůstalo pouze u vyčíslování možných výhod, byl ustanoven před několika dny řídící výbor k projektu komplexní modernizace Krajské nemocnice Pardubice složený ze zástupců kraje, města Pardubice, krajské nemocnice, ministerstva financí a akciové společnosti PPP Centrum. „Již jeho složení by mělo být zárukou, že výbor splní roli vrcholového řídicího orgánu projektu, který je zodpovědný za úspěšnou realizaci projektu,“ konstatoval Línek.

Už se chystá dokumentace

V současnosti se připravuje zadávací dokumentace k vyhlášení zakázky na poradenské služby. Řídící výbor zároveň odsouhlasil i časový harmonogram projektu. Vzhledem k náročnosti celého projektu, tj. délky přípravy až po udělení veřejné zakázky na dodavatele PPP projektu, se předpokládá horizont v délce 26 měsíců. Na celé akci přípravy se podílí i Ministerstvo financí ČR finanční dotací ve výši 4,5 miliónu.

Právo

Modernizace přijde na 2,5 miliardy
Ohodnoťte tento článek!