Moravské nemocnice se obávají dopadů vstupu ČR do EU

Členové Sdružení fakultních nemocnic se obávají řady negativních dopadů, které může nemocnicím způsobí vstup České republiky do Evropské unie. Jde zejména o příliv zahraničních pacientů, migraci zdravotníků či potíže při udělování evropských certifikací na přístrojové vybavení.

Zejména moravské nemocnice předpokládají příliv pacientů ze Slovenska.

„Slovenské zdravotnictví je v jiné pozici než české, proto by tamní pacienti mohli začít naše zařízení vyhledávat. Na jedné straně jsme rádi, když nám pacienti přicházejí, ale nemůžeme rozdávat své ekonomické statky a nemít je zaplaceny,“ domnívá se ředitel Fakultní nemocnice v BrněBohunicích Jan Burian.

Chybí věstník ministerstva o úhradě peče pacientů Podle něj stále neexistuje věstník ministerstva zdravotnictví, který by řešil úhradu péče u zahraničních pacientů.

„Pokud by úhrada byla na úrovní slovenských cen, bylo by to pro nás ztrátové. Pokud budou využity české ceny, přivítáme slovenské pacienty s otevřenou náručí,“ dodal Burian.

Certifikace na přístroje

Fakultní nemocnice mají starosti také s udělováním certifikací na přístroje. „Udělali jsme kontrolu a jen u anesteziologických přístrojů jsme zjistili, že nejméně polovina neodpovídá evropským předpisům. Přístroje fungují dobře, ale potřebují certifikát EU. Je otázka, zda bude stanoveno jisté přechodné období, v němž by přístroje i bez certifikátu dosloužily,“ uvedl ředitel olomoucké fakultní nemocnice Jaroslav Vomáčka.

V opačném případě by podle něj musely nemocnice do přístrojové techniky investovat desítky milionů korun.

„Někdy jsme papežštější než papež a jsou po nás vyžadována přísná pravidla, jejichž splnění ale není finančně kryto. Ze zdravotního pojištění nemůžeme hradit vše,“ doplnila ředitelka plzeňské fakultní nemocnice Jaroslava Kunová.

Další, i když podle ředitelů zatím jen teoretickou hrozbou, je možná migrace středního zdravotního personálu i lékařů. „Je otázka, zda zejména mladí a jazykově vybavení zdravotníci nám neutečou do jiných zemí. To ale zatím neumíme odhadnout,“ prohlásil Vomáčka.

Deníky Morávia

Ohodnoťte tento článek!