Možnost užší spolupráce s USA pro lékaře a lůžková zařízení

Česká republika by měla být lépe připravena na nejnovější trendy v medicíně i organizaci zdravotnických služeb. Na špičce znalostí těchto trendů jsou dnes Spojené státy, proto chceme podpořit…

co nejužší spolupráci s Univerzitou v Pittsburgu, řekl na tiskové konferenci 22. března ředitel NsP na Homolce Oldřich Šubrt. Mezi Zdravotním centrem pittsburgské univerzity a Nemocnicí na Homolce byla podepsána dohoda o spolupráci už v minulém roce, avšak letos má dojít za součinnosti ministerstva zdravotnictví k upřesnění konkrétních projektů. Ty se mají týkat jednak výměny poznatků v klinické medicíně (přenos nových diagnostických a léčebných postupů do ČR včetně výzkumu), jednak postgraduálního školení českých lékařů, sester i dalších pracovníků za pomoci amerických školitelů. Záměr prohloubit tuto spolupráci s odborníky ze západní Pennsylvánie ocenilo vedení České lékařské komory.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!