Musílková: zdravotní péče v Česku je rozdrobená

Ředitelka VZPJiřina Musílková působí ve své funkci více než pět let. Za jejího působení se ve vládě vystřídalo několik ministrů zdravotnictví. Ona své postavení v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny uhájila. V rozhovoru se přitom netají s názory, které mnohdy nejsou v souladu s postoji některých politiků předešlých vlád,

Ředitelka největší zdravotní pojišťovny v zemi Jiřina Musílková působí ve své funkci více než pět let. Za jejího působení se ve vládě vystřídalo několik ministrů zdravotnictví. Ona své postavení v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny uhájila.

V rozhovoru se přitom netají s názory, které mnohdy nejsou v souladu s postoji některých politiků předešlých vlád, ani vlády současné. Před politickým dává vždy přednost názoru odbornému.

Určitě sledujete změny, které se ve středních Čechách ději v oblasti zdravotnictví. Jak je vnímáte jako ředitelka největší české zdravotní pojišťovny?

Ke všem změnám, které se připravují a provádějí ve středních Čechách, jsme byli jako jedna z pojišťoven přizváni od samého počátku. Spolu s krajskými odborníky a zástupci dalších pojišťoven jsme se přímo podíleli na jejich přípravě. Jednoznačně jsme podporovali vznik krajské koncepce zdravotnictví. Věřím dokonce, že Středočechy budou následovat další kraje.

Co může vůbec VZP udělat pro to, aby byl naplněn jeden ze základních cílů koncepcí, totiž zachovat dostupnou zdravotní péči v regionech a zachovat funkční síť zdravotnických zařízení?

Raději bych se bavila o té síti, protože dostupnost je hodně relativní pojem. V krajích může být za porušení dostupnosti považována někdy vzdálenost delší než 20 kilometrů, ale v Praze klidně jezdí lidé z jednoho konce Prahy na druhý a může to být více než 30 kilometrů. Dostupnost kvalitní péče – to by mělo být kritérium.

Co pro to může tedy dělat zdravotní pojišťovna? Pro to, aby ve Středočeském kraji, ale i jinde, fungovala taková síť?

My jsme poněkud omezeni a vázáni smlouvami uzavřenými do poloviny roku 2006. V současné době mají větší vliv kraje. Mohou například soustředit kvalitní péči do větších center nebo posoudit kvalitu jednotlivých oborů v různých nemocnicích a na některé potom vyvinout větší tlak.

Veřejně jsem už zmínila, že naše pojišťovna se bude podílet na přípravě parametrů kvality péče a že tento dokument zveřejníme. Na základě těchto parametrů se po roce 2006 budeme snažit celou síť zdravotnických zařízení více modelovat, abychom zajistili kvalitní péči pro naše klienty.

Dostupná a kvalitní péče musí být prioritou a mít přednost před osobními ambicemi a politickými zájmy. Nemoc se neptá, jakou nosíte legitimaci, a neměl by se ptát ani ten, kdo zdravotní péči zabezpečuje, organizuje, poskytuje, či hradí. V krajích, kde se to podaří realizovat ještě dříve, jsme připraveni spolupracovat a pomáhat.

Jak vy hodnotíte stav, ve kterém celou síť zdravotnických zařízení kraje před více než rokem převzali?

Nemohu hodnotit hospodaření nemocnic, protože k těmto údajům nemáme přístup. Mnohokrát jsme ale kritizovali a snažili jsme se také změnit fakt, že je obecně v České republice zdravotní péče rozdrobená, zejména mluvíme-li o lůžkové akutní péči. Naši klienti se setkávají s tím, že třeba odpoledne na některých odděleních nikoho nenajdou a že se nedostanou k potřebné odborné pomoci.

Víme také, že mnohde nejsou využívána technická zařízení a technologické celky tak, aby celé nemocnice mohly pracovat efektivně. V některých případech jsou jen částečně využity operační sály a lékařské týmy tam nemají dostatek případů, aby jejich erudice neustále rostla.

Pro nás je opravdu velmi důležité, aby klinická zkušenost lékařů s jednotlivými případy i komplikovanými byla pokud možno co nejlepší. Současný problematický stav v celé republice je dlouhodobě známý. Musím říct, že právě ve Středočeském kraji se rozhodli s tím něco udělat a šli velmi systematicky za změnou.

Vy se bezpochyby setkáváte s velkým množstvím jak privátních, tak státních, krajských nebo městských zdravotnických zařízení. Liší se nějak Váš přístup k těmto subjektům?

My se díváme na naše smluvní partnery jednotně. Pro nás je důležitá kvalitní péče o naše klienty. Navazujeme smlouvy bez toho, abychom posuzovali, o jakou formu vlastnictví se v tom kterém případě jedná. To nám nepřísluší.

Jak vnímáte snahu o transformaci některých zařízení, např. na akciové společnosti plně vlastněné kraji?

My jsme si to po právní stránce v pojišťovně již dávno vyřešili. Naše dosavadní zkušenosti jsou naprosto odlišné od toho, o čem se informuje v médiích. Například nemocnice v Českých Budějovicích, která patří mezi nemocnice transformované v akciové společnosti s plnou účastí kraje, funguje k naprosté spokojenosti. Zůstává přitom stranou pozornosti sdělovacích prostředků, nikdo se bohužel nejede podívat, jaká je tam péče.

Většina médií se v poslední době soustředila téměř výhradně na Středočeský kraj. Pro nás opravdu není a nemůže být směrodatné, zda jde o příspěvkovou organizaci, akciovou společnost nebo soukromou ordinaci. Pro nás je měřítkem jedině kvalitní a dobře organizovaná péče o naše klienty.

Martin Kupka, Právo

Ohodnoťte tento článek!