Musilková: Změny berou pacientům léky

Změny z vůle ministra zdravotnictví Davida Ratha začínají dopadat už i na samotné pacienty. Podle bývalé ředitelky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) Jiřiny Musílkové je situace v českém zdravotnictví čím dál rozvařenější…

Jak hodnotíte současný stav českého zdravotnictví?

Je velmi složitý. Pan ministr slíbil panu premiérovi, že se situace brzy zklidní, ale ona je čím dál horší. Vyhlášky připravují lidé, kteří je neumějí aplikovat. V praxi to vypadá tak, že vyhláška je vydána, ale ministr rozešle pojišťovnám dopis, že něco se má dělat jinak. To je v rozporu s právním řádem. Když pojišťovny poslechnou dopis ministra, přijde kontrola a řekne, že to dělat neměly, že je tu vyhláška, a ta říká něco jiného. Další věc je, že chodí nařízení jakoby dopisem, což není žádný právní základ pro pojišťovny.

Je nějaké východisko?

Chtěli jsme na ministrovi, aby vyhlášku změnil, ale on napsal dopis, že se to nějak zohlední. Pojišťovny se dostávají do neprávního vztahu a začíná být vyhrožováno nucenými správami už i jiným pojišťovnám. Záleží to už jen na osobní statečnosti lidí. Uklidnění ale určitě nenastalo.

Jak se tato situace dotýká pacientů?

Denně jsem například konfrontována s tím, že lidé platí za léky víc, než platili. Bohužel změny dopadají i na lidi, kteří léky potřebují ke svému životu. Navíc se připravují zákony, které smažou demokratické prvky a o cenách bude rozhodovat jediný člověk.

Co by současnému zdravotnictví prospělo?

Buď se zásadně zúží rozsah péče, nebo se „přilejou“ peníze. V této době je to o přilití peněz. Ty se sice přidávají, ale nedělá se nic systémově, a také se zužuje péče. Změny k lepšímu jsou otázkou systému a několika let.

Jak to vidím já?

Lidé platí za léky víc, než platili před koncem roku. Navíc se připravují zákony, které smažou demokratické prvky a o cenách bude rozhodovat jediný člověk,“ říká Musilková.

LENKA MARKOVIČOVÁ, Deníky Bohemia

Ohodnoťte tento článek!