Musíte v tom umět chodit

Ilustrační foto; kalkulačka, daně

Vysoké odměny, velkorysý fond ředitele, výlety členů správní rady: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra hospodařila v rámci pravidel.

Znalci zdravotnictví často kritizují, jak málo se jednotlivé zdravotní pojišťovny u nás liší, co se týká třeba nabídky služeb nebo motivací pro pacienty. V čem jsou naopak mezi sedmi zdravotními pojišťovnami v Česku velké rozdíly, je způsob řízení.

V čele Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV), druhé největší pojišťovny v zemi a Zdravotní pojišťovny roku 2015, stála do loňského září jedna z nejvýraznějších osobností oboru, Jaromír Gajdáček. Ten dlouhodobě vystupoval i za Svaz zdravotních pojišťoven. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) upozornila na několik podrobností z doby jeho šéfování, konkrétně z let 2012 až 2014. Nic, co by samo o sobě bylo na trestní oznámení, NKÚ nenašel. Některé výdaje byly ovšem pozoruhodné.

Generální kreativci

Zdravotní pojišťovny hospodaří ze zákona s oddělenými fondy. Peníze ze základního fondu mohou dát jedině na zdravotní služby pro pacienty, kromě toho mají fond na preventivní programy a na provoz. Právě s druhými dvěma se podle nedávno zveřejněné zprávy NKÚ hospodařilo v ZPMV, řekněme, kreativně.

Z fondu prevence platila ZPMV podle standardních podmínek hasičům, policistům a dalším skupinám rehabilitační a preventivní pobyty. Mezi preventivními programy se přitom vyskytla položka s přímočarým názvem: Položka generální ředitele. Kdo za peníze z této položky pojede na ozdravný pobyt, bylo čistě na Gajdáčkově rozhodnutí.

Týdenní pobyty těchto vybraných osob přitom vyšly v některých případech až o deset tisíc dráž než standardní pobyty pro hasiče.

Dva blíže nespecifikovaní pojištěnci si užili z ředitelova fondu šest pobytů za celkem 133 tisíc korun jinde než v zařízeních, se kterými jinak měla pojišťovna uzavřenou smlouvu. Celkem milion korun vydala pojišťovna z rozhodnutí ředitele na výlety pojištěnců, kteří by na standardní pobyt nárok neměli, mezi nimi i za některé členy správní a dozorčí rady pojišťovny. Nic ovšem nevybočilo z rámce pravidel, protože to schválila správní rada.

Samotný Gajdáček si vyjel na jiný výlet, tedy služební cestu. V roce 2013 pobyl služebně týden v New Yorku, kde se zúčastnil Czech Street Festivalu a Staropramen Party, dále přednášky o pojištění při cestách do zahraničí a výstavy obrazů. „NKÚ nepovažuje výdaje na tuto zahraniční cestu za účelné a hospodárně vynaložené,“ píše se ve zprávě. Pojišťovna pak ovšem nechala náklady zaplatit samotného Gajdáčka.

Kontroloři se ve své zprávě pozastavují také nad najímáním dvou externích poradců generálního ředitele. První měl Gajdáčkovi radit ve věcech technického zabezpečení a správy majetku pojišťovny. Při jeho výběru prý pojišťovna nedodržela pravidla veřejných zakázek. Lhůtu pro předložení nabídky stanovila pojišťovna v délce jednoho dne. V letech 2012 a 2013 mu vyplatila celkem přes 867 tisíc, a to podle NKÚ přesto, že na část jeho práce měla vlastní zaměstnance.

Také při výběru externího poradce ředitele v oblasti médií podle NKÚ porušila pojišťovna pravidla. Platila mu pak 60 tisíc měsíčně. Kontroloři se pozastavili rovněž nad nákupem pěti služebních aut za 12 milionů korun.

Odměna za dobrou práci

Členové správní rady pojišťovny, z nichž každý si mimochodem v průměru přišel v roce 2014 na 250 tisíc korun, byli s Gajdáčkovou prací spokojeni. Je to zjevné z odměn, které mu přiznali. Kromě své běžné měsíční mzdy má generální ředitel zdravotní pojišťovny možnost získat odměny při splnění stanovených kritérií. V letech 2012 a 2013 mohly z rozhodnutí správní rady roční odměny dosáhnout maximálně výše dvanácti měsíčních platů, v roce 2014 osmnácti. A také jí dosáhly.

Kromě toho správní rada v letech 2012 a 2013 řediteli schválila za plnění konkrétních tematických úkolů další odměny ve výši devíti měsíčních mezd a za dosažené hospodářské výsledky další mimořádné odměny ve výši deseti měsíčních mezd. Mzda i odměny ředitele pojišťovny jsou v odpovědnosti správní rady. Ze souhrnných údajů o odměnách třinácti vedoucích manažerů pojišťovny v účetní závěrce za rok 2013 vychází, že v průměru dostávali 338 tisíc korun čistého.

I tak ovšem dokázala vnitrácká pojišťovna ze zákonné výše provozního fondu v roce 2014 ušetřit a 220 milionů korun z něj dát do fondu na zdravotní péči o své klienty. Pojišťovna ekonomické problémy nemá.
ZPMV si pochvaluje, že v hospodaření se základním fondem na zdravotní péči nenašel NKÚ žádný větší problém. Medializovaná kritika, že by pojišťovna neměla uzavírat individuální dohody s jednotlivými poskytovateli péče, ale platit všem stejně, je spíš na politickou diskusi. Postup pojišťovny je v tom zcela v souladu s pravidly.

Nové vedení zrušilo položku generálního ředitele na lázeňské pobyty, vypovědělo kritizovanou smlouvu s externím poradcem pro technické zabezpečení a správu majetku a snížilo platy a odměny managementu.

Musíte v tom umět chodit
Ohodnoťte tento článek!